НОВИНИ

Първа възможност за стаж в IBM през 2019 г.!!!

Уважаеми студенти,

ФИН предлага на Вашето внимание стаж в IBM като Procurement Specialist Trainee. Ролята е с административна насоченост и би била подходяща и за студенти, които са част от всички специалности в Университета. Научете повече на адрес: https://krb-sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&partnerid=26059&siteid=5016&Areq=208236BR#jobDetails=222084_5016 

 Успех!

УниБИТ е сред дванадесетте български университета, участващи в партньорство по реализацията на националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (ИКТ в науката, образованието и сигурността – ИКТвНОС). Програмата стартира в края на 2018 г. и включва още участието на следните партньори: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Българска Академия на Науките, Технически университет-София, Технически университет-Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „проф. д-р Асен Златаров” Бургас, Пловдивски университет, Химикотехнологичен и металургичен университет”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Медицински университет-София, Югозападен университет „Неофит Рилски”.

Програмата се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 (НСРНИ) за дигитализация на обществото чрез:

- Разширяване на участието на българската научна общност в европейското научноизследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество;

-   Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, с бизнеса, с държавните органи и с обществото;

-  Избягване на фрагментацията в българската наука чрез насърчаване на интеграцията и взаимодействието между различните публични научноизследователски институти, за да се изгради критична маса и да се избегне припокриване и дублиране на ресурси.

Конкретните цели на Програмата са свързани с: осигуряване на отворен достъп до електронната инфраструктура за екипи от учени и докторанти от различни научни дисциплини; оказване на компетентна подкрепа за научни приложения в ключови области като медицина и биоинформатика, екология и биоразнообразие, нови материали, транспорт, енергийна ефективност, хуманитарни и социални науки и др.; формиране на интердисциплинарни екипи, използващи най-съвременни постижения в информационните технологии; моделиране на процеси и явления с обработка на големи обеми от данни и сложни математически и компютърни модели; разширяване на участието на български научни екипи в европейски проекти и в научноизследователски програми.

Работната програма е разделена на три компонента:

-       Компонент 1: Електронна инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до научни резултати;

-       Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи;

-       Компонент 3: Информационна сигурност.

Всеки компонент е разделен на работни пакети и задачи. В работата на програмата е включен преподавателски и изследователски екип на УниБИТ от над 20 преподаватели. Налице са и първите резултати и публикации, например:

Garvanov I., Ivanov V., „Detection and parameters estimation of moving objects via video surveillance”, IEEE INISTA'2019, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, July 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria. http://www.inista.org/

Todorova, T., M. Garvanova, M. Peteva, V. Avramova. Comparative findings from Data Literacy Survey in three Bulgarian Universities. In: EDULEARN19 Proceedings, 11th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 1st-3rd July 2019

Срокът на програмата е до 31.12.2020 г. Всички подробности по нейната реализация могат да бъдат открити на адрес: https://npict.bg/bg.

 

 

 

IMAGE DATA SCIENCE PIONEERS се проведе за първи път в София
Петък, 13 Декември 2019
  DATA SCIENCE PIONEERS се проведе за първи път в София, а УниБИТ беше домакин на събитието.   Повече от 50 студенти и гости се включиха и вече правят разлика! „DATA SCIENCE PIONEERS е доказателство, че учените по данни не са просто луди математици, те се радват на работата си и искат да поемат и трудни етични въпроси. Те искат да направят промяна. " Ако сте пропуснали да се включите сега, заповядайте на следващата прожекция на Data Science Pioneers.   Лице за контакт: гл. ас. д-р Пепа Петрова (p.petrova@unibit.bg)   Read More...
IMAGE Заповядайте на Global Tech Summit Sofia
Четвъртък, 05 Декември 2019
ALL JAVA2DAYS ATTENDEES ARE INVITED FOR GTS TECHNOLOGY AWARDS 2018 All Java2Days attendees are invited for GTS Technology Awards 2018. GTS Technology Awards 2018 are the 1st annual national technology awards which celebrate the pioneers of innovation, technology and help… READ MORE Read More...
IMAGE Засилва ли се връзката между образованието и бизнеса?
Вторник, 26 Ноември 2019
Образование и бизнес - двете страни на една момента. Тази тема коментираха професор Георги Димитров, зам. декан по учебната дейност на Факултет "Информационни науки" и Антон Ганев – мениджър операции Microsoft Azure в Tek Experts България в интервю в Телевизия Европа. Проследете цялото интервю на адрес: https://www.tvevropa.com/2019/11/obrazovanie-i-biznes-dvete-strani-na-edna-moneta/. Read More...
IMAGE Data Science Pioneers в София
Понеделник, 18 Ноември 2019
За първи път в София ще се проведе Data Science Pioneers screening! Презентацията за науката за данните ще се проведе в УниБИТ на 11 декември 2019 от 10:00 до 12:00 ч. в зала 309-2 (УниБИТ 2). За да разберете интересни факти по тази актуална тематика се регистрирайте безплатно и станете част от този вълшебен свят.Регистрация: https://www.eventbrite.com/e/data-science-pioneers-screening-sofia-tickets-80434789621   Read More...
Денят на SystemZ
Петък, 08 Ноември 2019
Факултет "Информационни науки" Ви кани на онлайн конференция, организирана от IBM. Датата на провеждането е 21 Ноември 2019 г.Темата е Денят на SystemZ. Семинарът ще се проведе на английски език а детайлите за сесията и форма за регистрация могат да бъдат открити долу:https://www.ibm.com/community/z/ibm-z-community-day-agenda/  Дискусията ще включва детайли за същността на продуктът и как неговият дизайн е оптимизиран за фасилитиране на облачни инфрастрктури.Конференцията е подходяща за хора с интерес и познания в програмирането, облачни системи и девопс.Също така ще има и кратка презентация на стажантската програма на SystemZ. ФИН и IBM Ви очакват! Read More...