Пролетна работилница в Ниш (Сърбия) като част от проекта Erasmus + iBIGworld: Краткосрочно студентско обучение C3

Пролетна работилница в Ниш (Сърбия) като част от проекта Erasmus + iBIGworld: Краткосрочно студентско обучение C3

В периода 16-21.05.2022 в град Ниш, Сърбия беше проведена финалната фаза на транснационалния проект „iBigWorld – Innovations for Big Data in a real World, в който взеха участие водещи експерти в областта на големите данни от четири университета от България, Полша, Сърбия и Украйна. В проекта участваха:

  • v  УниБИТ, София, България
  • v  Университет на Ниш, Сърбия
  • v  Университета BIELSKO-BIALA, Полша и
  • v  Киевският национален университет „Тарас Шевченко“

 

Фиг.1. Официално откриване на събитието в Ректората на Университета на Ниш

 

Фиг.2. Екип на участниците в проекта

 

Финалната фаза беше под формата на лятно училище – семинар, където се срещнаха преподаватели и студенти за обмяна на опит и нови знания.

Всеки от Университетите беше представен от 4-ма преподаватели, участници в проекта и група студенти.

От страна на УниБИТ взеха участие проф. Г. П. Димитров, доц. В. Тотев, гл. ас. д-р Ива Костадинова и ас. Любомир Гоцев.

По линия на проекта бяха организирани:

-       Обучение за преподаватели

-       Обучение за студенти

В обучението за преподаватели беше наблегнато на теоретичните аспекти на големите данни. Бяха разгледани теми като :

·       Approbation of the Elaborated Big Data Requirements

·       Big Data Requirements and how to find the best solution to problems

·       BigData specialists in the Data Lake ecosystem

·       iBigData framework for training in HE

·       BigData Smart JobHub

 

Фиг.3 . Обучение на преподаватели

 

Обучението за студенти беше организирано в два етапа. В първият етап беше дадена теоретична основа в областта на Big Data, a във втората част бяха представени практически примери в областта. Участващите  студенти имаха възможност да разгледат и обработят различни по вид данни. В процеса на обучение бяха сформирани международни екипи от студенти, които заедно да разработят решение.

 

Фиг.4 . Отбор 1: Damian(PL), Kacper(PL) and Dgordjie(SRB)

 Фиг.5 . Отбор 2: Andjela(SRB), Slaven(BG) and Mateusz(PL)

 

Фиг.6 . Отбор 3: Genagiy(BG), Gabriela(BG) and Mina(SRB)

 

Фиг.7 . Отбор 4: Tamara(BG), Danica(SRB) and Wojsiech(PL)

Обучението завърши с финален изпит, на който студентите демонстрираха своите разгледани случаи.

 

Фиг. 8. Финален студентски изпит по отбори

По време на събитието беше посетен Научно – технологичния парк към Университета на Ниш. Участниците в проекта бяха запознати с различни прокети, които се разработват към настоящият момент в него.

 

Фиг. 9. Посещение на Научно – технологичния парк към Университета на Ниш