Среща на членовете на международния екип от учени, участващи по проект „Иновации за големи данни в реалния свят“ (iBIGworld)
×

Грешка

There was a problem loading image 87eSfv5IcuwP8CTr0OpVa7PwoAAAAASUVORK5CYII=.

Среща на членовете на международния екип от учени, участващи по проект „Иновации за големи данни в реалния свят“ (iBIGworld)

На 21 май 2022 г. беше проведена среща на членовете на международния екип от учени, участващи по проект „Иновации за големи данни в реалния свят“ (iBIGworld) 2020-1-PL01-KA203-082197 ( http://ibigworld.ni.ac.rs ). Активни участници в срщата бяха представители на Университета в Ниш (UNi), Университета в Bielsko-Biała (UBB) и Университета по библиотекознание и информационни технологии. Екипът от Националния университет в Тарас Шевченко в Киев (TSNUK) участва в срещата дистанционно. Представителите от българската страна са членове на акадмичния състав на Факултет „Информационни науки“ към УниБИТ. Срещата беше проведена в Ниш (Сърбия) в Научно-технологичния парк (https://ntp.rs/en/).

 

Третата среща по проекта беше организирана от Нишкия университет (UNi) в Сърбия. Целта на тази среща беше да се проследи напредъка на изпълнението на проекта и да се обсъдят опита от обучителни дейности C1, C2 и C3. Акцентът беше поставен и върху текущите дейности за развитие на проекта, както и върху изграждането на Ръководството за обучители.