Erasmus + iBIGworld: Краткосрочно обучение на учители
×

Грешка

There was a problem loading image 87eSfv5IcuwP8CTr0OpVa7PwoAAAAASUVORK5CYII=.

Erasmus + iBIGworld: Краткосрочно обучение на учители

В периода 16-20 май 2022 г. се проведе обучение за учители в Нишкия университет (UNi) в Сърбия.

5-дневното (35-часово) съвместно обучение на обучители беше насочено към трансфер и споделяне на знания за интелектуалните постижения в областта на Big Data и подготовка на обучителите за предстоящото пилотно обучение. Събитието следваше предварителна програма, която може да бъде намерена на адрес:
https://docs.google.com/document/d/1M0URP5od4wvHT4cs44Wr0pTlLmCJ6Kqx/edit?usp=sharing&ouid=101046534126028994548&rtpof=true&sd

В обучението участваха представители на университетите, изпълняващи проекта Erasmus + iBIGworld от общо 4 държави: България, Сърбия, Полша и Украйна. Тези дейности са осъществени като част от проекта „Иновации за големи данни в реалния свят“ (iBIGworld) 2020-1-PL01-KA203-082197 (http://ibigworld.ni.ac.rs), който се осъществява в Катедра "Информационни системи и технологии" към Факултет "Информационни науки" към УниБИТ.