УниБИТ – част от международен проект в областта на големите данни

УниБИТ – част от международен проект в областта на големите данни


Представители на академичния състав на УниБИТ са част от международен изследователски колектив в областта на големите данни (big data). Проект „Innovations for Big Data in a Real World“ (iBIGworld) по програма ERAZMUS+, стартира в края на 2020 г. В него участват университети от България (УниБИТ), Полша, Украйна и Сърбия. 

Основната цел на проект iBIGworld е да бъдат създадени обучителни материали в областта на големите данни. За покриването на така поставената цел са посавени четири основни изследователски задачи:

-       Създаване на База от Данни с практики в областта на големите данни

-       Формулиране на изискванията за обучение в областта на  обработка на големи данни 

-       Създаване на образователна рамка в областта на големи данни

-       Създаване на обучителни материали в областта на големи данни

Екипът от българска страна вече работи активно по формирането и провеждането на научни изследвания в области, засягащи профила на съвременния специалист по данни. Отчитат се изискванията на бизнес организациите, предлаганите учебни програми в областта, както и готовността на потенциалните кандидати в сферата. Регулярно се провеждат работни срещи, на които се обсъждат  въпроси, засягащи изпълнението на Фаза 1 и Фаза 2 по проекта. 

Всички осъществени дейности и предстоящи задачи по линия на iBIGworld могат да бъдат намерени на официалния сайт на проекта: http://ibigworld.ni.ac.rs/ .

 

IMAGE Анализ на добри практики в областта на големите данни – една от успешно реализираните задачи по проект iBIGworld
Понеделник, 12 Април 2021
Първият етап по проект „Innovations for Big Data in a Real World“ (iBIGworld) по програма ERAZMUS+ завърши успешно. Като резултат от него са отчетени анализи, обхващащи различните аспекти на големите данни и техното приложение и изучаване. Част от анализи, базирани на изследвания на добрите практики във вече изградени решения, базирани на големи данни. Изследването е организирано от екипите на четирите държави участнички в проекта и проведено в рамките на периода от декември 2020 г. до февруари 2021 г. Проучването включва преглед на практически решения, използващи големи данни. То се базира на специално подготвен от екипите въпросник, съдържащ общо 29 въпроса. Основните секции... Read More...
IMAGE Изследване на неравенството в областта на големите данни
Понеделник, 28 Декември 2020
Екип от изследователи, провеждат международно изследване в областта на науката за данни в контекста на проект №. 2020-1-PL01-KA203-082197 „Иновации за големи данни в реалния свят“ по програма ERASMUS+. Проучването ще бъде паралелно осъществено в четири държави – България, Полша, Сърбия и Украйна. Проектът „Innovations for Big Data in a Real World“  си поставя за цел да предостави иновативни решения по отношение на обучението на специалисти във все по-популярната област на големите данни. В този контекст една от целите на проекта е да бъде  преодоляно неравенството по отношение на уменията и компетенциите в областта на науката за данни в Южна Европа, както и да бъдат... Read More...
Проект по ERASMUS + на тема: Иновации за големи данни в реалния свят ПРОЕКТ
Четвъртък, 04 Март 2021
Членове на академичния състав от професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки" на УниБИТ участват в нов проект по програма Еразъм +, озаглавен "Иновации за големи данни в реалния свят (iBIGworld)". Проектът има за цел да обедини висшите училища, бизнеса, за да отговори на компетенциите и съвместимия профил на работата. Това сътрудничество ще осигури иновативни решения за разработване на експерти от BigData. Рамката за обучение на проекта се основава на IEEE насоки за големи данни в машинното обучение. Проектът се изпълнява от консорциум, в който участват четири университета: Университетът по библиотекознание и информационни технологии... Read More...
IMAGE Стажантска програма "IBM ThinkHub Internship Program"
Неделя, 18 Април 2021
IBM България  Ви кани да вземете участие в Стажантска програма "IBM ThinkHub Internship Program". Програмата е предвидена да се проведе в рамките на 6 месеца и е платена. Повече информация и линк за кандидатстване, може да намерите ТУК .   Read More...
IBM Finance Academy 2021
Петък, 05 Март 2021
Read More...