ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

График за ОКС „Бакалавър”, 2022/2023 г.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
От 03.10.2022 г. до 23.12.2022 г.
Брой седмици: 12
Редовна сесия: от 06.02.2023 г. до 24.02.2023 г.
Поправителна сесия: от 06.03.2023 г. до 12.03.2023 г.
Ликвидационна сесия: от 23.09.2023 г. до 30.09.2023 г.
Летен семестър
Сесии за държавни изпити и дипломни работи

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
От 01.09.2022 г. до 02.10.2022 г.
Редовна сесия: от 05.12.2022 г. до 21.12.2022 г.
Поправителна сесия: от 06.03.2023 г. до 12.03.2023 г.
Ликвидационна сесия: от 23.09.2023 г. до 30.09.2023 г.
Летен семестър
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

График за ОКС „Бакалавър след професионален бакалавър”

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
От 08.11.2021 г. до 05.12.2021 г.
28 учебни дни
Редовна сесия: от 26.01.2022 г. до 06.02.2022 г. 
Поправителна сесия: от 07.03.2022 г. до 13.03.2022 г.
Ликвидационна сесия: от 23.06.2022 г. до 29.06.2022 г. 

 

Летен семестър
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

График за ОКС „Mагистър”

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г. ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2022 г.

I-ви семестър *

От 08
.11.2021 г. до 05.12.2021 г.
Редовна сесия: от 26.01.2022 г. до 06.02.2022 г.
Поправителна сесия: от 07.03.2022 г. до 13.03.2022 г. 
Ликвидационна сесия: от 23.06.2022 г. до 29.06.2022 г.

II-ри семестър **

От 08.11.2021 г. до 06.12.2020 г.
Редовна сесия: от 26.01.2022 г. до 06.02.2022 г.
Поправителна сесия: от 07.03.2022 г. до 13.03.2022 г. 
Ликвидационна сесия: от 19.03.2022 г. до 24.03.2022 г.
Летен семестър
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ