ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

График за ОКС „Бакалавър” за учебната 2018/2019 година

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
От 01.10.2018 г. до 21.12.2018 г.
Брой седмици: 12
Редовна сесия: от 08.02.2019 г. до 24.02.2019 г.
Поправителна сесия: от 05.03.2019 г. до 10.03.2019 г.
Ликвидационна сесия: от 24.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
Летен семестър
Сесии за държавни изпити и дипломни работи

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
От 03.09.2018 г. до 30.09.2018 г.
Редовна сесия: от 07.12.2018 г. до 21.12.2018 г.
Поправителна сесия: от 05.03.2019 г. до 10.03.2019 г.
Ликвидационна сесия: от 24.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
Летен семестър
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
От 01.10.2018 г. до 21.12.2018 г.
Брой седмици: 12
Редовна сесия: от 08.02.2019 г. до 24.02.2019 г.
Поправителна сесия: от 05.03.2019 г. до 10.03.2019 г.
Ликвидационна сесия: от 24.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
Летен семестър
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

График за ОКС „Бакалавър след професионален бакалавър”

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
От 14.11.2018 г. до 09.12.2018 г.
Редовна сесия: от 28.01.2019 г. до 07.02.2019 г. 
Поправителна сесия: от 05.03.2019 г. до 10.03.2019 г.
Ликвидационна сесия: от 20.06.2019 г. до 24.06.2019 г. 

 

Летен семестър
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

График за ОКС „Mагистър”

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018 г. ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2018 г.

I-ви семестър *

От 
14.11.2018 г. до 09.12.2018 г.
Редовна сесия: от 28.01.2019 г. до 07.02.2019 г.
Поправителна сесия: от 05.03.2019 г. до 10.03.2019 г. 
Ликвидационна сесия: от 20.06.2019 г. до 24.06.2019 г.

II-ри семестър **

От 14.11.2018 г. до 09.12.2018 г.
Редовна сесия: от 28.01.2019 г. до 07.02.2019 г.
Поправителна сесия: от 05.03.2019 г. до 10.03.2019 г. 
Ликвидационна сесия: от 18.03.2019 г. до 25.03.2019 г.
Летен семестър
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ