Седмична програма: ФИН към УниБИТ

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР"

РЕДОВНО обучение, ЛЕТЕН семестър, уч. 2018/2019 г.

Професионално направление "ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"

I курс  - Поток 1 (ГРУПИ)
I курс  - Поток 2 (ГРУПИ)

II курс  - Поток 1
II курс  - Поток 2

Професионално направление "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО
ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

ЗАДОЧНО обучение, ЛЕТЕН семестър, уч. 2018/2019 г.

Планираните занятия за ЛЕТЕН семестър в ЗАДОЧЕН курс на обучение приключиха.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "МАГИСТЪР"