Седмична програма: ФИН към УниБИТ

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР"

РЕДОВНО обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2019/2020 г.

Професионално направление "ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"

I курс  - Поток 1 (ГРУПИ)
I курс  - Поток 2 (ГРУПИ)

 

II курс  - Поток 1
II курс  - Поток 2

Професионално направление "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО
ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

ЗАДОЧНО обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2019/2020 г.

Занятията за ЗИМЕН семестър в ЗАДОЧЕН курс на обучение приключиха!

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "МАГИСТЪР"