Седмична програма: ФИН към УниБИТ

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР"

РЕДОВНО обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2021/2022 г.

Професионално направление "ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"

I курс  - Поток 1 (ГРУПИ)
I курс  - Поток 2 (ГРУПИ)

 

II курс  - Поток 1
II курс  - Поток 2

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО
ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

ЗАДОЧНО обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2021/2022 г.

Занятията за ЗИМЕН семестър в ЗАДОЧЕН курс на обучение приключиха!

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

  • Информационни технологии

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "МАГИСТЪР"

  • Софтуерни архитектури и управление на качеството
  • Информационни ресурси на правосъдието
  • Информационни системи и технологии
  • Информационни технологии и финансов инженеринг
  • Електронен бизнес и електронно управление
  • Софтуерно инженерство (Software Engineering)
  • Информационна сигурност
  • Дигитален маркетинг и уеб дизайн
Image