АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
ОТЧЕТНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФАКУЛТЕТ "ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ"

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ

ПО АНКЕТНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОВЕЖДАНОТО ОБУЧЕНИЕ