Проект по ERASMUS + на тема: Иновации за големи данни в реалния свят ПРОЕКТ

Проект по ERASMUS + на тема: Иновации за големи данни в реалния свят ПРОЕКТ

Членове на академичния състав от професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки" на УниБИТ участват в нов проект по програма Еразъм +, озаглавен "Иновации за големи данни в реалния свят (iBIGworld)". Проектът има за цел да обедини висшите училища, бизнеса, за да отговори на компетенциите и съвместимия профил на работата. Това сътрудничество ще осигури иновативни решения за разработване на експерти от BigData. Рамката за обучение на проекта се основава на IEEE насоки за големи данни в машинното обучение.

Проектът се изпълнява от консорциум, в който участват четири университета: Университетът по библиотекознание и информационни технологии (България), Университетът в Белско-Бяла (Полша), Университетът в Ниш (Сърбия) и Националният университет на Тарас Шевченко в Киев. Консорциумът се координира от професор Васил Марценюк от Полша.

Научете повече за проекта: http://ibigworld.ni.ac.rs