ЗА ФИН

СЪТРУДНИЦИ НА ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

МЯСТОТО НИ СПОРЕД РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Вече 7 години запазваме мястото си в ТОП 3 на държавните университети, като пред последните 5 години заемаме позиция в челната двойка.

9.1. НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Вече 5 години запазваме мястото си в ТОП 3 на държавните университети, като пред последните 2 години заемаме позиция в челната двойка.

Адрес:

гр. София, п.к. 1574,
бул. “Шипченски проход” № 69-А

Сметка за внасяне на такси:

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD