ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

 СЪСТАВ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФАКУЛТЕТ „ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ”, ИЗБРАН НА 28.12.2018 г.

Допълнен на 23.04.2019 г. 

1.     

Проф. д.т.н.

Атанас Начев

2.     

Проф. д.ик.н.

Владимир Йоцов

3.     

Проф. д.ик.н.

Гошо Петков

4.     

Проф. д.н.

Иван Гарванов

5.     

Проф. д.н.

Ирена Петева

6.     

Проф. д.н.

Майяна Митевска

7.     

Проф. д-р

Галина Панайотова

8.     

Проф. д-р

Георги П. Димитров

9.     

Проф. д-р

Евгени Манев

10.  

Проф. д-р

Иван Иванов

11.  

Проф. д-р

Иванка Павлова

12.  

Проф. д-р

Румен Николов

13.  

Проф. д-р

Стефан Мичев

14.  

Доц. д-р

Боян Жеков

15.  

Доц. д-р

Васил Тотев

16.  

Доц. д-р

Велиян Димитров

17.  

Доц. д-р

Евгения Ковачева

18.  

Доц. д-р

Иван Тренчев

19.  

Доц. д-р

Николай Митев

20.  

Гл. ас. д-р

Катя Рашева

21.  

Гл. ас. д-р

Мирияна Павлова

22.  

Гл. ас. д-р

Пепа Петрова

23.  

Гл. ас. д-р

Стефка Толева

24.  

Докторант

Андреа Пандулис

25.  

Студент

Илиана Димова