Новини
Новини

Новини (87)

На 28 май 2024 гпо инициатива на Декана на Факултет Информационни науки при Университета по библиотекознание и информационни технологии – профд-р Георги Димитров се проведе второто издание на конкурса за студентски проект на тема: “Технологиите на бъдещето”. В него взеха участие 20 студенти и докторанти от специалности в областта на информатиката и компютърните наукикоито представиха своите теоретични и практико-приложни идеи, модели и приложения, свързани с иновативните технологии.

 Наградите бяха осигурени от високотехнологичните компании IBM и RTS и по проект Erasmus+ FAAI: The Future is in Applied Artificial IntelligenceЖури от университетски преподаватели оцени студентските разработки по три ключови критерия – качество на презентацията, презентационни умения и практическа значимост на проекта. На всички участници в конкурса бяха раздадени сертификати за участие и много поощрителни наградиосигурени от УниБИТ.

 

Тазгодишното издание на конкурса впечатли журито и академичната публика с разнообразието, социалната ангажираност и етичната отговорност на ИТ проблемите и предложените от младите хора решения за прилагането на изкуствен интелект в мрежова операционна система, технологична комуникация с хората с увреден слух, позициониране и навигация в закрити пространства, развитие на квантовите технологии, съвременни онлайн платформи за е-обучение, разпределение и усилване на сигнала чрез мобилни устройства, създаване на образователни компютърни игри, разработване на иновативна технология за безжична комуникация чрез светлина, роботизирани и автоматизирани технологии в бизнеса и др.

Студентският конкурс даде възможност за изява на младите таланти от УниБИТ – бъдещи специалисти в областта на информационните технологии да представят своите идеи пред бизнес партньори и университетски преподаватели и да разширят своите технологични и социални компетентности чрез трансфер на знания и умения. Планира се през следващата година конкурсът да се организира на университетско ниво.

 

 

 

 

 

В рамките на събитието "Excellent Education for Capacity Building in Smart City Based on applied AI“ беше осъществено окончателното разпространение на проекта "Бъдещето е в приложния изкуствен интелект" на FAAI.

Събитието се проведе в зала "Тържествена" на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Специален гост на форума беше Н. Пр. г-н Хисаши Мичигами, посланик на Япония в България, който представи публичната лекция "Японският опит в образованието и интелигентните решения".

Специални гости на събитието бяха проф. д-р Благой Ристевски, декан на Факултета по информационни и комуникационни технологии на Университета "Свети Климент Охридски", Северна Македония, и доц. д-р Горан Шибаковски, декан на Университета "Свети Апостол Павле", Северна Македония. По време на работния панел участниците в проекта обсъдиха с проф. д-р Ристевски и проф. д-р Шибаковски въпроси за използването на резултатите от проекта FAAI в техните учебни програми.

 

За проекта

Проектът "Бъдещето е в приложния изкуствен интелект" (FAAI) се осъществява с подкрепата на програма ERASMUS+ KEY ACTION KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359. Координатор на проекта за Университета по библиотекознание и информационни технологии е проф. д-р Георги П. Димитров. 

Проектът "Бъдещето е в приложния изкуствен интелект" (FAAI) има за цел да обедини висшите училища и бизнеса за справяне с компетенциите и съвместимите професионални профили. Това сътрудничество ще осигури иновативни решения за обучение на експерти в областта на машинното обучение и изкуствения интелект.

Във връзка с това настоящият проект има за цел:

а) да преодолее настоящия недостиг на цифрови умения в част от европейските държави, следвайки кампанията на Европейската комисия "Електронни умения за работни места".

б) да изгради екосистема от ключови партньори за създаване на пристанище за достъп в недостатъчно представените групи от таланти.

FAAI се фокусира върху три основни области: (а) подкрепа за развитието на иновативни практики, (б) подобряване на качеството на работа на дипломираните студенти и служители, (в) изграждане на иновативна екосистема с ключови организации и заинтересовани страни чрез насърчаване на стратегическото сътрудничество. Иновативността на FAAI се крие в нейната визия: тя обединява представители на иновационни зони, организации на МСП, университети и други заинтересовани страни в областта на ИКТ в Европа чрез онлайн центъра AI Job Hub за практическо приложение на възможностите, предлагани от изкуствения интелект (AI) и машинното обучение (ML), за да се даде възможност на европейците и да се подкрепят страните, участващи в проекта, в това начинание, като се обединят силите и работят заедно, следвайки инициативата на Европейската комисия eSkills for Jobs 2016, както е посочено в Декларацията от Братислава.

Първата иновативност на проекта FAAI е свързана с придобиването на най-съвременни компетентности в областта на изкуствения интелект. Чрез AI Job Hub, разглеждан като платформа за отворени синергии, FAAI ще предостави възможности за практическо обучение в областта на съвременните, актуални авангардни технологии, прилагани директно в промишлени условия, и придобиване на усъвършенствани умения и компетенции в областта на ИИ. От тази гледна точка проектът преплита няколко иновативни измерения, като технологична иновация, образователна иновация и индустриална иновация. Малките, средните и големите предприятия, университетите с учебни програми, свързани с ИКТ, и заинтересованите страни на пазара от петте държави-членки на Европа ще изградят иновативна екосистема, която ще идентифицира, адресира и разреши специфичните причини за кризата с уменията за ИИ в страните, участващи в проекта - Полша, България, Словакия, Сърбия и Черна гора, които бяха или все още са изправени пред опустошителна финансова криза, която от своя страна се отрази негативно или все още се отразява на недостига на подходящи умения за ИИ, което прави тези страни по-малко привлекателни за инвестиции в бизнес, свързан с ИИ. Втората иновативност на FAAI се състои в напредналите технологии.

в) идентифициране на недостатъчно представените умения, обосновка на явлението на талантливи хора, които нямат традиционните квалификации, за да намерят добра работа в областта на ИИ;

г) насърчаване на възможностите за бизнес, чрез център за работа в областта на ИИ, между университетите и предприятията, включително въз основа на използването на ефективни, базирани на изкуствен интелект решения в реалния свят.

е) чрез AI Job Hub да се подкрепи създаването на програми за стажове, ръководство на докторанти между ВУЗ-овете и бизнеса.

е) стартиране на нова инициатива, за да се гарантира, че тези умения се насърчават адекватно в учебните програми, в развитието на преподавателите, в практиките за оценяване и учебното съдържание, съчетаващи новите тенденции в областта на ИКТ, BigData и AI, новите образователни инструменти и учебните ресурси, които да се събират, обработват и разпространяват чрез Smart AI Job Hub в посока модернизиране на учебните програми и за по-нататъшно

 

Проектът FAAI обединява четирима партньори от пет европейски държави: Полша, България, Словакия, Сърбия и Черна гора.

За да изпълни горепосочените цели, проектът FAAI обхваща три дейности за преподаване/обучение, насочени към:

1. Обучители от висшите училища

2. Студенти с бакалавърска и магистърска степен

3. Бизнес мениджъри

Галерия на събитието "Бъдещето е в приложния изкуствен интелект" (FAAI): https://www.globaldiplomatic.eu/post/final-dissemination-event-the-future-is-in-applied-artificial-intelligence-faai 

 

 

 

Преподаватели и студенти от факултета по Информационни науки взеха участие в международна среща по проект FAAI: The Future is in Applied Artificial Intelligence (FAAI:2022-1-PL01-KA220-HED-000088359), финансиран от програма Еразъм+. Форумът се проведе в град Търнава (Словакия) между 14 и 19 Май. 

Проф. Георги Димитров представи проектът пред широката аудитория и изнесе лекция на тема Вградени модули за изкуствен интелект, ас. Любомир Гоцев направи демонстрация на реализирани софтуерни приложения с вграден изкуствен интелект. 

Младите таланти - студентите на ФИН, Петър Николов, Хари Харалампиев, Самуел Петков, Кристиян Колибаров и Явор Цветков взеха участие в организирани уъркшопи за усъвършенстване на уменията в сферата на разработка на системи с изкуствен интелект и представиха своите идеи за решения на актуални проблеми, под ръководството на ас. Елизабет Михайлова, ас. Тамара Ристовска и докторант Петър Николов.

През месец април 2024 година представители на УниБИТ взеха участие в краткосрочно смесено обучение по BIP „Applied Artificial Intelligence“, организирано по програма „Еразъм+“. В обучението взеха участие 4 студента от 1-ви курс и 3 студента от 2-ри курс от специалностите „Компютърни науки, „Информационни технологии“, „Информационна сигурност“ и „ИТ в институционална и корпоративна среда“ към Факултет “Информационни науки”. 

Обучението беше организирано в 2 части: 

    - Виртуална част (онлайн):    8 - 15 април 2024 г. 

    - Физическа мобилност (Обучение в университета в Биелско-Биала) : 22-ри - 26-ти април 2024 г. (присъствено)

Организатор на обучението бе Университета Биелско-Бяла, гл. Биелско-Бяла, Полша. Участниците от УниБИТ защитиха своите знания с разработването и представянето на проект на тема „Educational Demonstrator  for Generative AI“. 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

СКЪПИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ,

Университет по библиотекознание и информационни технологии има удоволствието да ви покани да станете част от форума „Excellent Education for Capacity Building in Smart City Based on applied AI“, който ще се проведе на 22 май 2024 г.

 

Събитието обещава да разкрие нови хоризонти в областта на интелигентните градове и изкуствения интелект! Програмата му включва:

  • Японският опит в образованието и интелигентните решения - Посланик на Япония в България
  • Резултати от Глобалната среща по образование 
  • Вълнуващ поглед към бъдещето на приложния изкуствен интелект и резултати по проект FAAI

Присъединете се към нас, за да споделим знания и опит и да разгледаме възможности за бъдещи проекти и сътрудничества.
Открийте програмата и повече информация за събитието на посочения линк!

Събитието се реализира по линия на проект FAAI: Future Is In Applied Artificial Intelligence, 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359

Очакваме ви!

Екипът на IBM България открива нова академия за студенти- IBM Procurement Academy! 

Центърът по снабдяване (IBM Procurement Center) стартира в България през 2006 г., като основната му дейност е управлението на комплексни сделки и взаимоотношения с ключови доставчици на IBM. Днес откриваме и нашата страхотна академия за студенти, които искат да придобият знания в сферата.

 

Кога?

Февруари 2024- Май 2024

 

Какво да очаквате?

  • Лекции и практически сесии водени от наши топ експерти (хибридно)
  • Реални бизнес казуси
  • Теми като създаване на търгове, договори, водене на преговори и др.
  • Сертификат при завършване на програмата

 

Кандидатствайте сегаhttps://careers.ibm.com/job/19438536/ibm-procurement-academy-sofia-bg/?codes=WEB_SEARCH_NA

 

IBM експертите и академични посланици Ви очакват!

Валентин Мундров и Николай Найденов – заместник-министри на електронното управление и на регионалното развитие и благоустройството откриха официално най-голямото ГИС събитие в страната

 

 

София, 15 ноември 2023 г. –  С препълнена зала и рекорден брой участници днес България отбелязва Световния ден на Географските информационни системи (ГИС). Най-мащабният ГИС форум у нас, който се провежда в Гранд хотел Милениум София, събра на едно място водещи международни експерти и над 700 представители на повече от 200 организации от държавната администрация, местното самоуправление, бизнеса, академичната общност, неправителствения сектор и много други. 

 

 

Официален организатор на събитието е Есри България, а партньори са над 50 водещи организации от различни сфери. 

Под надслов „С ГИС създаваме по-устойчив свят заедно“, престижното събитие беше официално открито от Валентин Мундров, заместник-министър на електронното управление, Николай Найденов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, проф. д-р Климент Найденов, председател на Българско географско дружество и декан на Геолого-географски факултет към Софийски университет, и Евгения Караджова, основател и управител на Есри България. 

В рамките на откриването Валентин Мундров подчерта все по-ключовата роля на ГИС технологиите за електронно управление в администрациите, както на централно, така и на местно ниво, включително при координацията и сътрудничеството между различните институции, които управляват обща територия. 

Специално за ГИС деня в България пристигна и Филип Мот, генерален директор на Есри Европа, който представи световните ГИС тенденции и европейски добри практики в използването на ГИС технологии. Сред примерите, които Филип Мот демонстрира, се открои уеб ГИС приложението на Световната метеорологична организация, с което се представя състоянието на климата в Европа, както и прилагането на ГИС за подпомагане изграждането на първата нова атомна електроцентрала от двадесет години в Обединеното кралство – най-мащабният проект на Великобритания в енергетиката и борбата с изменението на климата. Пакет от уеб приложения на ArcGIS, мобилни решения и табла за управление се използват за осигуряване безопасността, качеството, повишаване на производителността и сътрудничеството на място на повече от 6 хиляди човека, участващи в строежа на централата.  

В конференцията по случай Световния ГИС ден в България се включи и Катарина Клементе от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex). Тя ръководи екипа от ГИС експерти на агенцията и представи новостите в приложенията на ГИС за интегрирано европейско управление на границите. Катарина Клементе показа различни системи и ГИС дашборди, с които Frontex следи и управлява границите на Европейския съюз. Поради голямото въздействие на войната в Украйна върху външните граници на ЕС, Frontex e създала кризисна клетка за наблюдение на ситуацията. ГИС екипът в нея ежедневно изготвя карти, представящи ситуационната картина по границите, за нуждите на Европейската комисия и изпълнителното ръководство на агенцията.   

След участието на Катарина Клементе конференцията по случай Световния ГИС ден ще продължи със семинарна част, в рамките на която ще бъдат демонстрирани на живо най-новите възможности на ГИС технологиите. Ще бъдат представени и едни от най-значимите и иновативни ГИС системи и приложения, внедрени през последната година у нас от различни организации. Сред тях са: Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на Агенция по геодезия, картография и кадастър; Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време на Министерство на околната среда и водите; ГИС за изборни процеси – Министерство на вътрешните работи; ГИС приложения за нуждите на Столична община – район „Средец“; Ново поколение мобилни и уеб ГИС приложения на „Софийска вода“, част от Veolia; Геоинформационни приложения за ВЕИ проекти – CWP Global; Морски пространствен план на Р. България 2021-2035 г. и много други. 

По-късно днес, oт 18:30 часа, отново в зала Милениум на Гранд хотел Милениум София, на тържествена церемония ще бъдат връчени годишните награди за специални постижения в областта на Географските информационни системи. Отличията ще бъдат присъдени в пет категории – „Държавна администрация“, „Местно самоуправление“,  „Частен сектор“, „Сигурност“ и „Международна организация“. В рамките на церемонията ще бъдат наградени и победителите в Националния образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“, който се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката.

 

Световен ГИС ден 2023 се осъществява с подкрепата на: Pontech, Vekom Geo, Ciela Norma и „Агора 66“

Партньори на Световния ГИС ден 2023 са: Университет по библиотекознание и информационни технологии, Българска академия на науките, Геолого-географски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Военна академия „Георги Сава Раковски“, Университет за национално и световно стопанство, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Висше училище по телекомуникации и пощи, Национален университетски център „ГИТ“, Образователна инициатива Космическо училище, Лесотехнически университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, УниБИТ, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Академия на МВР, Асоциация на полицейските началници, Български червен кръст, Българско географско дружество, Българска картографска асоциация, Българска минно-геоложка камара, Зелени Балкани, Национално сдружение на общините в Република България, CMDR Centre of Excellence, Камара на строителите в България, Българска асоциация по водите, Българска асоциация Природен газ, Българска търговско-промишлена палата, Съюз на урбанистите в България, AFCEA София, Институт за пътна безопасност, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, Атлантическият клуб в България, БАСКОМ, Българска стопанска камара, Съюз на архитектите в България, Американска търговска камара в България, Сдружение за електронни комуникации, Алианс на технологичната индустрия, БАГИС, Дигитална национална коалиция, Move.bg.

Медийни партньори на Световния ГИС ден 2023 са: National Geographic България, Dir.bg, Digitalk, bTV Media Group, БНР и Градът Медиа Груп.

 

 

Сн. Лилия Йотова 

На 8.11.2023 г. се проведе уебинар на тема „Създаване на AI чатбот и ползи за бизнеса“, чийто инициатор е факултет „Информационни науки“. Уебинарът е част от поредица срещи между студенти и представители на бизнеса, провеждани в образователните степени на УниБИТ.

В уебинара участваха студенти от магистърските специалности на катедра „Информационни системи и технологии“, както и избрани студенти от Факултет по библиотекознание и културно наследство. Участници бяха още членове от ръководството на УниБИТ и ФИН, сътрудници и ръководен състав на БИЦ към УниБИТ, както и членове на академичния състав.

 

Гост-лектор в срещата бе Елица Стоилова – съосновател и управител на Umni.bg, българската безкодова платформа за създаване и управление на чатботове с разговорен изкуствен интелект.