„Excellent Education for Capacity Building in Smart City Based on applied AI“ Final Dissemination Event Erazmus+ project „The Future is In Applied Artificial Intelligence” 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359
Сряда, 22 Май 2024 00:00

„Excellent Education for Capacity Building in Smart City Based on applied AI“ Final Dissemination Event Erazmus+ project „The Future is In Applied Artificial Intelligence” 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359

Written by
Rate this item
(1 Vote)

В рамките на събитието "Excellent Education for Capacity Building in Smart City Based on applied AI“ беше осъществено окончателното разпространение на проекта "Бъдещето е в приложния изкуствен интелект" на FAAI.

Събитието се проведе в зала "Тържествена" на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Специален гост на форума беше Н. Пр. г-н Хисаши Мичигами, посланик на Япония в България, който представи публичната лекция "Японският опит в образованието и интелигентните решения".

Специални гости на събитието бяха проф. д-р Благой Ристевски, декан на Факултета по информационни и комуникационни технологии на Университета "Свети Климент Охридски", Северна Македония, и доц. д-р Горан Шибаковски, декан на Университета "Свети Апостол Павле", Северна Македония. По време на работния панел участниците в проекта обсъдиха с проф. д-р Ристевски и проф. д-р Шибаковски въпроси за използването на резултатите от проекта FAAI в техните учебни програми.

 

За проекта

Проектът "Бъдещето е в приложния изкуствен интелект" (FAAI) се осъществява с подкрепата на програма ERASMUS+ KEY ACTION KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359. Координатор на проекта за Университета по библиотекознание и информационни технологии е проф. д-р Георги П. Димитров. 

Проектът "Бъдещето е в приложния изкуствен интелект" (FAAI) има за цел да обедини висшите училища и бизнеса за справяне с компетенциите и съвместимите професионални профили. Това сътрудничество ще осигури иновативни решения за обучение на експерти в областта на машинното обучение и изкуствения интелект.

Във връзка с това настоящият проект има за цел:

а) да преодолее настоящия недостиг на цифрови умения в част от европейските държави, следвайки кампанията на Европейската комисия "Електронни умения за работни места".

б) да изгради екосистема от ключови партньори за създаване на пристанище за достъп в недостатъчно представените групи от таланти.

FAAI се фокусира върху три основни области: (а) подкрепа за развитието на иновативни практики, (б) подобряване на качеството на работа на дипломираните студенти и служители, (в) изграждане на иновативна екосистема с ключови организации и заинтересовани страни чрез насърчаване на стратегическото сътрудничество. Иновативността на FAAI се крие в нейната визия: тя обединява представители на иновационни зони, организации на МСП, университети и други заинтересовани страни в областта на ИКТ в Европа чрез онлайн центъра AI Job Hub за практическо приложение на възможностите, предлагани от изкуствения интелект (AI) и машинното обучение (ML), за да се даде възможност на европейците и да се подкрепят страните, участващи в проекта, в това начинание, като се обединят силите и работят заедно, следвайки инициативата на Европейската комисия eSkills for Jobs 2016, както е посочено в Декларацията от Братислава.

Първата иновативност на проекта FAAI е свързана с придобиването на най-съвременни компетентности в областта на изкуствения интелект. Чрез AI Job Hub, разглеждан като платформа за отворени синергии, FAAI ще предостави възможности за практическо обучение в областта на съвременните, актуални авангардни технологии, прилагани директно в промишлени условия, и придобиване на усъвършенствани умения и компетенции в областта на ИИ. От тази гледна точка проектът преплита няколко иновативни измерения, като технологична иновация, образователна иновация и индустриална иновация. Малките, средните и големите предприятия, университетите с учебни програми, свързани с ИКТ, и заинтересованите страни на пазара от петте държави-членки на Европа ще изградят иновативна екосистема, която ще идентифицира, адресира и разреши специфичните причини за кризата с уменията за ИИ в страните, участващи в проекта - Полша, България, Словакия, Сърбия и Черна гора, които бяха или все още са изправени пред опустошителна финансова криза, която от своя страна се отрази негативно или все още се отразява на недостига на подходящи умения за ИИ, което прави тези страни по-малко привлекателни за инвестиции в бизнес, свързан с ИИ. Втората иновативност на FAAI се състои в напредналите технологии.

в) идентифициране на недостатъчно представените умения, обосновка на явлението на талантливи хора, които нямат традиционните квалификации, за да намерят добра работа в областта на ИИ;

г) насърчаване на възможностите за бизнес, чрез център за работа в областта на ИИ, между университетите и предприятията, включително въз основа на използването на ефективни, базирани на изкуствен интелект решения в реалния свят.

е) чрез AI Job Hub да се подкрепи създаването на програми за стажове, ръководство на докторанти между ВУЗ-овете и бизнеса.

е) стартиране на нова инициатива, за да се гарантира, че тези умения се насърчават адекватно в учебните програми, в развитието на преподавателите, в практиките за оценяване и учебното съдържание, съчетаващи новите тенденции в областта на ИКТ, BigData и AI, новите образователни инструменти и учебните ресурси, които да се събират, обработват и разпространяват чрез Smart AI Job Hub в посока модернизиране на учебните програми и за по-нататъшно

 

Проектът FAAI обединява четирима партньори от пет европейски държави: Полша, България, Словакия, Сърбия и Черна гора.

За да изпълни горепосочените цели, проектът FAAI обхваща три дейности за преподаване/обучение, насочени към:

1. Обучители от висшите училища

2. Студенти с бакалавърска и магистърска степен

3. Бизнес мениджъри

Галерия на събитието "Бъдещето е в приложния изкуствен интелект" (FAAI): https://www.globaldiplomatic.eu/post/final-dissemination-event-the-future-is-in-applied-artificial-intelligence-faai 

 

 

 

Read 54 times