Факултет "Информационни науки" към УниБИТ

Анализ и изследване на системи за автономно управление на автомобили и дефиниране на минимален набор от модули за функционираща автономна автомобилна система

Файлът се зарежда, моля изчакайте!