2016

2016

Портална система „Tехнологичен трансфер”
Авторско право. Анализ на авторското право на литературни произведения в печатен и електронен вид
Анализ и изследване на системи за автономно управление на автомобили и дефиниране на минимален набор от модули за функционираща автономна автомобилна система
Анализ на влиянието на социалните мрежи върху поведението на човека
Анализ на ефективността от използването на ресурси при управлението на фирма
Анализ на информационни системи за финансови институции и интернет сигурност
Анализ на кредитния риск
Анализ на нарушенията на интелектуалната собственост
Внедряване на автоматично управление на взаимоотношенията с клиенти
Граждански контрол върху специалните служби
Деривативи върху лихвените проценти
Електронен бизнес и електронно управление
Електронни административни услуги – сравнителен анализ
Изграждане на защитна стена с MIKROTIK ROUTEROS
Използване на Ардуино контролери в пожароизвестителни системи. Връзка на Aрдуино с интернет
Изследване на динамиката и сезонността на вноса на топлоизолационни строителни материали
Интелектуална собственост на компютърни програми
Интернет на нещата – концепции и технологии
Информационна сигурност при електронното управление
Къстамизация на контент мениджмънт система и разпределената й визуализация
Методи и модели за защита на депозити
Модели за електронно разплащане
Обзор на музикални приложения за слушане и разпознаване на песни. Прототип на мобилно приложение
Организационно развитие, диагностика и бизнес управленско консултиране
Отражение на бизнес средата в Република България върху българските малки и средни предприятия на примера на област Стара Загора
Портфейлна оптимизация с помощта на МАТЛАБ
Представяне на бизнес организация в интернет
Приложение на SAP ERP за анализ на рентабилност
Приложение на плъгините /разширенията/ в CMS платформата WORDPRESS
Проектиране на видео игра
Проектиране на мрежа за нуждите на малка и средна компания
Проектиране на платформа за прозрачно управление
Проектиране на платформа за фармацевтични дистрибуционни канали
Психологически аспекти на взаимодействието Потребител-търговец
Развитие на електронното правителство в контекста на стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020
Разработване на приложение за Интелигентен Дом
Разработване на прототип за домашна автоматизация с отворена платформа Aрдуино
Ролята на българското масонство за укрепване на българската държава и българската армия от 1878 до 1946г.
Сигурност при носими устройства
Социалните мрежи и влиянието им върху организационната култура
Стандарти на системи за управление на съдържанието
Технологии за управление на софтуерно тестване
Технологични платформи на споделената икономика
Уеб платформа за търсене и предлагане на строителни услуги
Финансово-счетоводен анализ на собствения капитал в банките