АНКЕТНИ КАРТИ
АКТИВНИ АНКЕТНИ КАРТИ

Анкета за първокурсници

Image

Анкета за студенти 2-ри и 3-ти курс

Image

Анкета за оценка на обучението

Image

Аккета по проект "Студентски практики"

Image

Формуляр за АЛУМНИ

Image

Анкета за работодатели

Image

Анкета за дипломанти

Image

Анкета за подобряване на онлайн обучението по време на извънредната епидемиологична обстановка

Image

Формуляр за предложения и жалби

Image