проф. д. н. И. Гарванов

проф. д. н. И. Гарванов

Анализ и изследване на системи за автономно управление на автомобили и дефиниране на минимален набор от модули за функционираща автономна автомобилна система
Анализ на информационни системи за финансови институции и интернет сигурност
Анализ на широколентов достъп от следващо поколение в България
Анализиране на информационна система на аптека
Портфейлна оптимизация с помощта на МАТЛАБ
Приложение на плъгините /разширенията/ в CMS платформата WORDPRESS
Проектиране и изграждане на приложение за бизнес интелигентно решение
Проектиране на видео игра
Проектиране на пасивна оптична мрежа за предоставяне на услуга Triple-play
Спътникови навигационни системи и вторично приложение на спътниковите навигационни технологии
Съхраняване, архивиране и възстановяване на информация. Технологии, техники, устройства