Дигитален маркетинг и уеб дизайн

магистърска програма
ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И УЕБ ДИЗАЙН @УниБИТ


✔️ТЕОРЕТИЧНИ ЗНАНИЯ
✔️ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ
✔️УТВЪРДЕНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

Краен срок за кандидатстване: 09 септември, 2022

Image

ЗАЩО ДА УЧА "ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И УЕБ ДИЗАЙН" ?

Обучението в магистърската програма предоставя различни възможности за кариерно развитие. Учебната програма, в комбинация с практическите упражнения ще Ви дадат убеденост във Вашите професионални компетенции.

Магистърската програма „Дигитален маркетинг и уебдизайн” е предназначена за студенти, завършили ОКС „Бакалавър” в УниБИТ и в други висши училища. Учебният план е балансиран така, че теоретичните знания се съпътстват с формирането на определени практически умения.

ПОДХОДЯЩА ЗА СТУДЕНТИ, ИДВАЩИ ОТ РАЗЛИЧНИ БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Магистърската програма е с фокус върху информатиката и компютърните науки. Подходяща е както за студенти, завършили ОКС "бакалавър" в направление 4.6. "Информатика и компютърни науки", така и за такива, обучавали се в останалите професионални направления. Обучението се реализира по два учебни плана - един за студенти от същото професионално направление ("Информатика и компютърни науки") и друг за лица, обучавали се в друго професионално направление. За повече информация виж плановете:

УМЕНИЯ

Завършилите магистърската програма по дигитален маркетинг и уеб дизайн придобиват знания и умения свързани със съвременните теории, практики и подходи на дизайна и програмирането за уеб. Уменията, продобивани по време на обучението са необходими за създаване на динамичен и потребителски ориентиран графичен интерфейс, съчетан с модерни технологии за изграждане на приложения.

СТОЙНОСТ

Обучението в магистърската програма "Дигитален маркетинг и уеб дизайн" е най-бързия път за начало на кариера в ИТ бизнеса. Успешното завършване на магистърската програма гарантира на студентите опит и умения, ценни и изисквани от всеки бизнес, желаещ да се развива в дигитална среда. Прибобиват се практически умения за Оценка на уебсайт и SEO, Дигитален маркетинг, Електронен бизнес, Потребителски интерфейси и други.

ОПИТ

Обучението включва реализиране на реални проекти, чрез които се придобива практически опит. Магистърската програма по дигитален маркетинг и уеб дизайн дава възможност на студентите да се учат, работейки с експерти от практиката, преподаващи в различните дисциплини, което обогатява и задълбочава практическите умения и споделянето на добри практики.

ДЕТАЙЛИ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

 

Магистърската програма е подходяща за кандидати с интерес към уеб технологиите, електронната търговия, социалните мрежи, създаването на съдържание за уеб, анализа на потребителското поведение, интерес към SEO, уеб технологии, уеб/мобилен дизайн и др. Програмата дава както нужните теоретични познания за изготвянето на стратегии за дигитален маркетинг, така и практически умения за реализирането им.
Ако търсите кариера и развитие в сферата на дигиталния маркетинг, то тази програма е точно за Вас. 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА И РЕДОВНА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

3 СЕМЕСТЪРА (1 ГОДИНА)

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ДЕТАЙЛИ НА ПРОГРАМАТА

Магистърска програма: Дигитален маркетинг и уеб дизайн
Професионална квалификация: уеб дизайнер
Продължителност: – 3 семестъра
Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита
Форма на обучение: задочна, редовна (акредитирани от НАОА)
Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование, среден успех „добър“ 3,50.ПРОФИЛ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 • Цел на програмата  - да подгови специалисти в областта на дигиталния маркетинг, които имат задълбочени познания в разработката на страници и приложения за web.
 • Обучение - В нея се залага на по-задълбоченото изучаване както на дигиталния маркетинг, така и на съвременните уеб технологии, с които се реализират уеб решения за маркетингови цели - web 3.0, CSS, HTML, PHP, МySQL, JavaScript и други. Изучаваните теоретични дисциплини са добра предпоставка за по-нататъшно развитие на магистрите като докторанти и преподаватели в същите предметни области. С изучаването на тези инструменти и услуги студентите ще имат възможност да създават новаторско цифрово съдържание, ще се научат да го използват в различни медии и устройства, а също така да го изменят и оптимизират с течение на времето, което ще им бъде от полза за успешното решаване на бизнес и творчески задачи.
 • Резултати - Студентите ще се научат да правят, управляват, измерват и монетаризират цифрово съдържание във всеки мултимедиен канал.


РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистърската програма „Дигитален маркетинг и уеб дизайн” могат да се реализират във всички сфери на бизнеса, рекламни агенции, културни институции и др. Завършилите могат да намерят реализация:
  • като специалисти по изграждане на потребителски (вкл. естествени и интерактивни) интерфейси;
  • като  специалисти по дигитален маркетинг в специализирани фирми или маркетингови отдели на различни компании;
  • като експерти, консултанти, специалисти, мениджъри по дигитален маркетинг и приложението му в уеб;
  • като изследователи и научни работници в областта на дигиталния маркетинг.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ


Приемът на студентите се осъществява само въз основа на успеха на дипломата им за завършена бакалавърска степен, съгласно изискванията на Закона за висшето образование.


 

ДИСЦИПЛИНИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Запознайте се със задължителните дисциплини, които ще изучавате през трите семестъра.

ИЗБИРАЕМИ

Ще имате възможност да изберете допълващи курсове според Вашите интереси и желание за развитие.

ФАКУЛТАТИВНИ

Ще имате възможност да изберете като допълнение и факултативни курсове по време на обучението си.