Учебни планове

Учебни планове за ОКС "Бакалавър" - РЕДОВНО обучение

 

СПЕЦИАЛНОСТ <ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ>

I курс II курс | III курс | IV курс  

СПЕЦИАЛНОСТ <ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО>

I курс II курс | III курс | IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ>

I курс II курс | III курс | IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <КОМПЮТЪРНИ НАУКИ>

I курс II курс |  III курс | IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ>

I курс II курс |  III курс | IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО>

I курс | II курс |  III курс | IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ>

I курс | II курс |  III курс | IV курс