Обяви
Обяви

Обяви (18)

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ 

Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2024/2025 академична година

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Академичнa годинa 2024/2025 

 

Университет по библиотекознание и информационни технологии обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през зимния семестър на 2024/2025 година.

 

ПАРТНИРАЩА ДЪРЖАВА

Факултет по Машинно Инженерство и Компютърни Науки към Университет Биелско-Бяла, Полша

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

Проектът предоставя възможност за обучение на студенти и докторанти от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в университет-партньор по Програма „Еразъм+“ в партнираща държава.  

Обучението може да се проведе през зимния семестър на 2024/2025 година. 

Това е прекрасна възможност за придобиване на международен академичен опит, за усъвършенстване на езикови знания и запознаване с културата на различни държави. 

Кандидатите, одобрени за мобилност, са освободени от заплащане на такса за обучение в приемащия университет, като за периода на техния престой в чужбина заплащат таксата за обучение в УниБИТ, в случай че се дължи такава. 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

Вие можете да кандидатствате за мобилност, ако: 

 1. Сте записан/зачислен в УниБИТ за получаване на степен Бакалавър или Магистър или в  редовна, задочна, дистанционна или самостоятелна форма на обучение и имате студентски права към момента на кандидатстване за мобилност и за целия период на мобилността. 

 2. Сте студент/докторант в някой от следните факултети: ФИН или ФБКН и Вашата област на знание отговаря на изискванията, посочени в таблиците със свободните места по факултети. 

 3. Ако се обучавате в степен Бакалавър, имате завършени минимум 2 семестъра към  момента на кандидатстване за мобилност. При степен Магистър могат да кандидатстват и новозаписани студенти.   

 4. Имате минимален успех не по-малко от 4.50 от обучението в УниБИТ до момента на кандидатстване за мобилност. Успехът се изчислява:  

 • за бакалаври и магистри - средният успех до момента на кандидатстването за мобилността;  

 • за новозаписани магистри - успехът, с който сте приет/а в съответната магистърска програма (приравнен по скала от 2 до 6);  

5. Имате езикови компетенции, отговарящи на изискванията за обучение на приемащия университет (посочени в таблиците със свободните места). Кандидатите трябва да ползват езика, по които е договорено да се водят лекционните курсове в Приемащата институция – ниво на владеене на език B2. Владеенето на език 2 е препоръчително и ще се счита за предимство.  

  

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА МОБИЛНОСТТА – семестриална мобилност (зимен семестър). 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 1. Заявление, попълнено електронно 

 2. CV (на английски език) 

 3. Документ за удостоверяване на успеха към момента на кандидатстване за мобилност и удостоверяване на студентския статус:  

 • за бакалаври и магистри: уверение с посочен среден успех от всички изпити до момента на кандидатстването (оригинал) и посочена първа дата или месец/година на държавен изпит или защита на дипломна работа/магистърска теза по учебен план (издава се от отдел „Студенти“); 

 • за новозаписани магистри: уверение с посочен среден успех от приемните изпити за магистърската програма (оригинал) – приравнен по скала от 2 до 6 и посочена първа дата на държавен изпит или защита на дипломна работа/магистърска теза по учебен план 

(издава се от отдел „Студенти“); 

4.  Документ/и за ниво на езикова компетентност, 

5. Mотивационно писмо, в което са посочени Вашите мотиви за кандидатстване за 

мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” (на англ. език, 1 стандартна страница) 

 

ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ 

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf, да бъдат запаметени с името на документа и името на кандидата и да бъдат прикачени към заявлението за кандидатстване.  

 

Всички документи трябва да бъдат прикачени към текущо попълваното заявление за кандидатстване за обучение.

Линк към заявлението: https://forms.gle/WfGHbZL9bJWjPTBn8

 

Краен срок за изпращане на кандидатурите:  25. май 2024 г., 17:00 часа 

 

След получаване на документите, ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл с входящия номер на Вашата кандидатура. 

Селекцията ще бъде извършена по документи. Класирането се извършва на база среден успех, ниво на владеене на език/ците на обучение в приемащия университет, степен на съответствие на специалността на студента с областта на знание, посочена в таблиците, мотивация на кандидата. В случай че кандидатите, които отговарят на всички условия, са повече от броя свободни места, приоритетно ще бъдат одобрени кандидати, които никога не са участвали или са участвали по-малко пъти в програма „Еразъм“ или „Еразъм+“. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА  

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на официалната страница на уеб-сайта УниБИТ в раздел на програма Еразъм+ https://www.unibit.bg/internation/erasmus-program/erasmus-vacancies-standings   на  27 май 2024 г., в 18:00 часа. 

В списъка ще бъдат посочени входящите номера от кандидатурите, без да се посочват имената на кандидатите. 

 Преподаватели, ученици и студенти от цялата страна могат да се включат и да спечелят много награди

 

На 18 септември стартира Националният образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“, провеждан под патронажа на МОН, в партньорство с водещи академични, браншови и медийни организации. Той е част от събитията по повод Световния ден на географските информационни системи (ГИС) у нас. Конкурсът има за цел да насърчи преподаватели, ученици и студенти да използват по-широко богатите възможности на уеб картите и ГИС технологиите и да покажат своите умения, идеи и проекти.

В срок до 13 октомври, всички желаещи могат да заявят своето участие в конкурса, като се регистрират в една от следните 4 категории:

·     Преподаватели

·     Ученици

·     Отбор

·     Студенти.

 

С помощта на лесната за използване уеб ГИС платформа ArcGIS Online, желаещите да се включат могат да създадат карта, дигитална история под формата на сторимап или друг ГИС проект на интересна за тях тема – от образование, история и култура, през опазване на природата, до ресурси за учебния час и други теми, по избор на всеки участник.

Достъп до ArcGIS Online и неговите приложения за уеб и мобилни карти имат както всички български училища по програма „ГИС в училище“, така и университети, използващи Есри академична програма. Всички други желаещи да участват в конкурса могат да си създадат безплатен публичен ArcGIS Account.

Крайният срок за подаване на готовите проекти е до 27 октомври 2023 г. на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

За победителите са предвидени много награди: парична премия, безплатни ГИС обучения, специализирани ГИС атласи, книги, грамоти и др.

Всички създадени уеб карти и приложения ще бъдат включени във виртуална изложба, съпътстваща конференцията по случай Световния ГИС ден на 15 ноември 2023 г. Най-голямото събитие в тази сфера у нас се организира вече повече от 20 години от Есри България в партньорство с водещи организации от различни сфери. Победителите в образователната надпревара ще бъдат наградени на тържествена церемония по връчване на годишните отличия по случай ГИС деня.

Разберете повече и се регистрирайте още днес на страницата на "Изучаваме света с ГИС".

 

Конкурсът се организира от Есри България със спонсорството на:

„Софийска вода“ АД, част от Veolia и „Електрохолд България“.

 

Партньори са: Министерство на образованието и науката, Българска академия на науките, Геолого-географски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Университет за национално и световно стопанство, Национален университетски център „ГИТ“, Военна академия „Георги Сава Раковски“, Лесотехнически университет, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Висше училище по телекомуникации и пощи, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Образователна инициатива Космическо училище, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, УниБИТ, EduTechFlag, Издателство „Аз-буки“, Teacher.bg, Uchi.bg, Атлантическият клуб в България, Българска Картографска Асоциация, Българско географско дружество, Move.bg, National Geographic България, Dir.bg, bTV Media Group, Digitalk, БНР, Градът Медиа Груп.

  

*******************************

 

За Есри България

Есри България е лидер в сферата на Географските информационни системи (ГИС) с повече от 25 години опит на българския пазар. Създадена през 1995 г., компанията е изключителен представител на Esri за страната. Есри България реализира стратегически ГИС проекти от национален мащаб в различни сфери на икономиката, включително кадастър, околна среда, инженерна инфраструктура, сигурност, здравеопазване, селско стопанство, образование и др. Компанията е официален организатор на Световния ГИС Ден в страната. ЕСРИ България е партньор на българските университети и член на авторитетни български и международни организации. Повече информация на: http://esribulgaria.com/.

За „ГИС в училище“

От 2021 г. Есри България, съвместно с МОН и СУ „Св. Климент Охридски“, развива програма „ГИС в училище“ за предоставяне на безплатен ГИС софтуер на всички български училища. На сайта на „ГИС в училище“ има и достъпни насоки, идеи, уроци, приложения и много други ресурси в полза на преподавателите по различните учебни дисциплини. Към момента, част от програмата са почти 370 училища с разнообразен профил. Безплатен достъп до ГИС платформата на Есри имат над 1220 учители и повече от 12 550 ученици от цялата страна.

За Esri

Esri, световният лидер в сферата на Географските информационни системи (ГИС), онлайн карти, анализи, локализационни и картографски услуги, помага на клиентите си да отключат пълния потенциал на своите данни, за да подобрят своите оперативни и бизнес резултати. Основана през 1969 г. в Калифорния, САЩ, днес софтуерните продукти на Еsri са  внедрени в над 350 000 организации в целия свят и в повече от 200 000 институции в Европа, Америка, Азия, Африка и Близкия изток, включително в много компании част от Fortune 500, правителствени агенции, НПО и университети. Esri разполага със силна регионална мрежа от офиси, дистрибутори и партньори, които подпомагат работата на клиентите на местно ниво в над 100 държави на шестте континента. Със своя новаторски подход в геопространствените информационни технологии, Esri проектира най-иновативните решения за дигитална трансформация, Интернет на нещата (IoT) и комплексни анализи. Посетете ни на www.esri.com.

 

 

 

 

 

Скъпи студенти,

Имаме удоволствието да ви представим една страхотна възможност за стаж в Atos Bulgaria Competency Center - Atos StarShip!

Тази стажантски програма е в екип от експерти, предлага допълнителни придобивки и и може да бъде летящия старт на кариера в IT индустрията.

Може да разгледате позициите >>> https://bit.ly/Atos-StarShip2023

Кои са сферите?

SAP Applications Support

Big Data

DevOps

Advanced Analytics

Mobile & Cloud Solutions Development

 

Тази възможнст включва:

- 1-годишен платен стаж

- Менторска подкрепа

- Гъвкаво работно време

- Home office


За кандидатстване
>>> https://bit.ly/Atos-StarShip2023

 

 

 

 Допълнителна информация:

Страница 1 от 2