Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2024/2025 академична година
Четвъртък, 23 Май 2024 18:58

Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2024/2025 академична година

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ 

Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2024/2025 академична година

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Академичнa годинa 2024/2025 

 

Университет по библиотекознание и информационни технологии обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през зимния семестър на 2024/2025 година.

 

ПАРТНИРАЩА ДЪРЖАВА

Факултет по Машинно Инженерство и Компютърни Науки към Университет Биелско-Бяла, Полша

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

Проектът предоставя възможност за обучение на студенти и докторанти от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в университет-партньор по Програма „Еразъм+“ в партнираща държава.  

Обучението може да се проведе през зимния семестър на 2024/2025 година. 

Това е прекрасна възможност за придобиване на международен академичен опит, за усъвършенстване на езикови знания и запознаване с културата на различни държави. 

Кандидатите, одобрени за мобилност, са освободени от заплащане на такса за обучение в приемащия университет, като за периода на техния престой в чужбина заплащат таксата за обучение в УниБИТ, в случай че се дължи такава. 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

Вие можете да кандидатствате за мобилност, ако: 

 1. Сте записан/зачислен в УниБИТ за получаване на степен Бакалавър или Магистър или в  редовна, задочна, дистанционна или самостоятелна форма на обучение и имате студентски права към момента на кандидатстване за мобилност и за целия период на мобилността. 

 2. Сте студент/докторант в някой от следните факултети: ФИН или ФБКН и Вашата област на знание отговаря на изискванията, посочени в таблиците със свободните места по факултети. 

 3. Ако се обучавате в степен Бакалавър, имате завършени минимум 2 семестъра към  момента на кандидатстване за мобилност. При степен Магистър могат да кандидатстват и новозаписани студенти.   

 4. Имате минимален успех не по-малко от 4.50 от обучението в УниБИТ до момента на кандидатстване за мобилност. Успехът се изчислява:  

 • за бакалаври и магистри - средният успех до момента на кандидатстването за мобилността;  

 • за новозаписани магистри - успехът, с който сте приет/а в съответната магистърска програма (приравнен по скала от 2 до 6);  

5. Имате езикови компетенции, отговарящи на изискванията за обучение на приемащия университет (посочени в таблиците със свободните места). Кандидатите трябва да ползват езика, по които е договорено да се водят лекционните курсове в Приемащата институция – ниво на владеене на език B2. Владеенето на език 2 е препоръчително и ще се счита за предимство.  

  

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА МОБИЛНОСТТА – семестриална мобилност (зимен семестър). 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 1. Заявление, попълнено електронно 

 2. CV (на английски език) 

 3. Документ за удостоверяване на успеха към момента на кандидатстване за мобилност и удостоверяване на студентския статус:  

 • за бакалаври и магистри: уверение с посочен среден успех от всички изпити до момента на кандидатстването (оригинал) и посочена първа дата или месец/година на държавен изпит или защита на дипломна работа/магистърска теза по учебен план (издава се от отдел „Студенти“); 

 • за новозаписани магистри: уверение с посочен среден успех от приемните изпити за магистърската програма (оригинал) – приравнен по скала от 2 до 6 и посочена първа дата на държавен изпит или защита на дипломна работа/магистърска теза по учебен план 

(издава се от отдел „Студенти“); 

4.  Документ/и за ниво на езикова компетентност, 

5. Mотивационно писмо, в което са посочени Вашите мотиви за кандидатстване за 

мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” (на англ. език, 1 стандартна страница) 

 

ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ 

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf, да бъдат запаметени с името на документа и името на кандидата и да бъдат прикачени към заявлението за кандидатстване.  

 

Всички документи трябва да бъдат прикачени към текущо попълваното заявление за кандидатстване за обучение.

Линк към заявлението: https://forms.gle/WfGHbZL9bJWjPTBn8

 

Краен срок за изпращане на кандидатурите:  25. май 2024 г., 17:00 часа 

 

След получаване на документите, ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл с входящия номер на Вашата кандидатура. 

Селекцията ще бъде извършена по документи. Класирането се извършва на база среден успех, ниво на владеене на език/ците на обучение в приемащия университет, степен на съответствие на специалността на студента с областта на знание, посочена в таблиците, мотивация на кандидата. В случай че кандидатите, които отговарят на всички условия, са повече от броя свободни места, приоритетно ще бъдат одобрени кандидати, които никога не са участвали или са участвали по-малко пъти в програма „Еразъм“ или „Еразъм+“. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА  

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на официалната страница на уеб-сайта УниБИТ в раздел на програма Еразъм+ https://www.unibit.bg/internation/erasmus-program/erasmus-vacancies-standings   на  27 май 2024 г., в 18:00 часа. 

В списъка ще бъдат посочени входящите номера от кандидатурите, без да се посочват имената на кандидатите. 

 Read 63 times Last modified on Четвъртък, 23 Май 2024 19:03