Разработване на уеб-базирана система за конфигуриране на РС