Откриване на 2018/2019 г. учебна година

Вторник, 09 Октомври 2018

Откриване на 2018/2019 г. учебна година

Официално откривне на академичната 2018-2019 г. в УниБИТ: 01.10.2018 г.

Фотограф: д-р Камелия Планска

Вторник, 09 Октомври 2018