Разработване на нова мобилна платежна услуга за деца

Разработване на нова мобилна платежна услуга за деца

Обща информация

Оперативна програма : Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси : Технологично развитие и иновации

Наименование на процедура : Разработване на продуктови и производствени иновации

Код на процедура ; № BG16RFOP002-1.005

Наименование на проектно предложение : “ Разработване на нова мобилна платежна услуга за деца

Сключване на договор : 08.2018

Срок на изпълнение : 18 месеца

 

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 008 000.00 лв.
Размер на БФП (в лева):
745 200.00 лв.

Участници

 Изпълнител - Тера Комюникейшънс

Партньор – УниБИТ

Координатор от страна на УниБИТ : Проф. Иван Томов Иванов

Цел на проекта

Проектното предложение цели разработване на иновационна услуга в тематична област „ИКТ и информатика”, предоставяща на децата удобен, сигурен и контролиран от родителите начин за безкасово разплащане.

Услугата ще се базира на уеб и мобилно приложение, свързвани посредством баркод, QR код или друг машинно четим 1D или 2D код, който се визуализира върху дисплея на мобилното устройство на детето и се разчита от устройство, свързано към складовата система на търговеца или посредством друг подходящ метод, идентифициран в хода на изследването. Обвързването на покупките с профила на детето, ще позволи събирането и обработването на данни, които ще дадат полезна информация на родителите, училищните власти, търговците и др.

Разработването на приложенията попада в обхвата на приоритетно направление „уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти”; връзката между двете приложенията – в обхвата на „безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление”, а събирането и обработката на данните, постъпващи от клиентите – в обхвата на „Big Data, Grid and Cloud Technologies”.

Уеб адрес

Очаквайте скоро!

Продължителност на проекта

август 2018 г. - февруари 2020 г.