гл. ас. д-р В. Димитров

гл. ас. д-р В. Димитров

Представяне на бизнес организация в интернет
Разработване на приложение за Интелигентен Дом
Факултет по информационни науки към УниБИТ © 2017