Анализ на възможностите за изготвяне на маршрут посредством ГИС

Анализ на възможностите за изготвяне на маршрут посредством ГИС

{pdf=public_html/images/pdf/magistri/magtes_0068_imd.pdf|100%|700|google}