2015

2015

ISO-системи за управление на качеството
Анализ на широколентов достъп от следващо поколение в България
Анализиране на информационна система на аптека
Електронни услуги в държавните администрации - състояние и тенденции
Изграждане на прототип на онлайн магазин
Изграждане на уебсайт за Апарт хотел Best Western Hotel Europa Sofia чрез CMS Joomla
Изграждане на училищен уебсайт чрез CMS Joomla
Изработване на уеб сайт на Регионална библиотека гр. Кнежа (2015 г.)
Изработка на статичен уебсайт "Празниците на българите с легенди и предания"
Изработка на уебсайт за Регионална библиотека гр. Кнежа
Изследване на компоненти реализиращи FIWARE
Интегриране на уебсайт в народно читалище и читалищна библиотека "Христо Ботев - 1925", с. Антон (2015 г.)
Механизми за разпределяне на трафика между два интернет доставчика
Надграждане функционалностите на системи за електронно обучение за подпомагане работата на преподавателя
Облачни технологии
Планиране на информационната архитектура на уебсайт, представящ ръчно изработени бижута
Проектиране и изграждане на приложение за бизнес интелигентно решение
Проектиране и разработка на website за биокозметика
Проектиране на пасивна оптична мрежа за предоставяне на услуга Triple-play
Проучване на развойна среда XAMARIN
Разработване на сайт за детска градина
Разработване на уеб-базирана система за конфигуриране на РС
Разработка на интернет електронен бизнес каталог на фирми, занимаващи се с добив, обработка и продажба на суровини от продукти от камък, мрамор и гранит
Разработка на онлайн система за намиране на маршрут с градски транспорт в гр. Велико Търново
Спътникови навигационни системи и вторично приложение на спътниковите навигационни технологии
Създаване на DB и сървърна обработка на онлайн приложение за управление на семеен бюджет
Създаване на UI за онлайн приложение за управление на семеен бюджет
Създаване на модел на училищен уебсайт
Създаване на софтуер за автоматизиране и разпределение на доставки по зададени поръчки от клиенти и доставчици
Съхраняване, архивиране и възстановяване на информация. Технологии, техники, устройства
Технологии за тестване на сигурността на приложенията