ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

График за ОКС „Бакалавър”, 2020/2021 г.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
От 05.10.2020 г. до 23.12.2020 г.
Брой седмици: 12
Редовна сесия: от 08.02.2021 г. до 21.02.2021 г.
Поправителна сесия: от 01.03.2021 г. до 10.03.2021 г.
Ликвидационна сесия: от 23.09.2021 г. до 30.09.2021 г.
Летен семестър
Сесии за държавни изпити и дипломни работи

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
От 01.09.2020 г. до 04.10.2020 г.
Редовна сесия: от 07.12.2020 г. до 20.12.2020 г.
Поправителна сесия: от 01.03.2021 г. до 10.03.2021 г.
Ликвидационна сесия: от 25.09.2021 г. до 30.09.2021 г.
Летен семестър
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
От 01.10.2020 г. до 20.12.2020 г.
Брой седмици: 12
Редовна сесия: от 25.01.2021 г. до 07.02.2021 г.
Поправителна сесия: от 22.02.2021 г. до 28.02.2021 г.
Ликвидационна сесия: от 23.09.2021 г. до 30.09.2021 г.
Летен семестър
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

График за ОКС „Бакалавър след професионален бакалавър”

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
От 09.11.2020 г. до 06.12.2020 г.
Редовна сесия: от 27.01.2021 г. до 07.02.2021 г. 
Поправителна сесия: от 01.03.2021 г. до 10.03.2021 г.
Ликвидационна сесия: от 21.06.2021 г. до 27.06.2021 г. 

 

Летен семестър
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

График за ОКС „Mагистър”

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 
Зимен семестър
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г. ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г.

I-ви семестър *

От 09
.11.2020 г. до 06.12.2020 г.
Редовна сесия: от 27.01.2021 г. до 07.02.2021 г.
Поправителна сесия: от 01.03.2021 г. до 10.03.2021 г. 
Ликвидационна сесия: от 21.06.2021 г. до 27.06.2021 г.

II-ри семестър **

От 09.11.2020 г. до 06.12.2020 г.
Редовна сесия: от 27.01.2021 г. до 07.02.2021 г.
Поправителна сесия: от 01.03.2021 г. до 10.03.2021 г. 
Ликвидационна сесия: от 17.03.2021 г. до 23.03.2021 г.
Летен семестър
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ