проф. д-р Г. Г. Димитров

проф. д-р Г. Г. Димитров

Информационна сигурност при електронното управление