д-р инж. Б. Жеков

д-р инж. Б. Жеков

Технологични платформи на споделената икономика
Факултет по информационни науки към УниБИТ © 2017