доц. д-р М. Митевска

доц. д-р М. Митевска

Психологически аспекти на взаимодействието Потребител-търговец