доц. д-р М. Митевска

доц. д-р М. Митевска

Психологически аспекти на взаимодействието Потребител-търговец
Факултет по информационни науки към УниБИТ © 2017