проф. д-р И. Петева
Факултет по информационни науки към УниБИТ © 2017