проф. д-р Г. Панайотова
Факултет по информационни науки към УниБИТ © 2017