доц. д-р М. Гарванова

доц. д-р М. Гарванова

Електронни услуги в държавните администрации - състояние и тенденции
Факултет по информационни науки към УниБИТ © 2017