XXX Регионална студентска олимпиада по програмиране

Петък, 18 Май 2018

XXX Регионална студентска олимпиада по програмиране

На 18-20 май 2018 година в гр. София се проведе XXXI Регионална студентска олимпиада по програмиране. Организатор на събитието бе Нов български Университет.

УниБИТ  взе участие за първи път в тази Олимпиада. Включиха се 9 университета с общо 21 отбора. УниБИТсе включи с два отбора студенти с ръководители доц. д-р Васил Тотев и ас. Ива Костадинова.

Петък, 18 Май 2018