Семинар за повишаване на качеството на научната продукция

Сряда, 05 Февруари 2020

Семинар за повишаване на качеството на научната продукция

На 05.02.2020 г. в зала 2 на УниБИТ 2 (бул. "Шипченски проход" 69 А) беше проведена среща между членове на академичния състав на УниБИТ и докторанти в редовна и задочна форма на обучение. Целта на проведения семинар бе свързана от една страна с повишаване на качеството на научната продукция, а от друга с увеличаване на публикационната активност на докторантите и участието им в международни научни конференции.

Основни лектори на събитието бяха  професор д.н. Иван Гарванов (зам. ректор по качество на обучение и акредитация), професор Георги Димитров (зам. декан по учебната дейност във ФИН) и професор д-р Галина Панайотова (ръководител на катедра "Компютърни науки").

 

Сряда, 05 Февруари 2020