Oracle Academy Day

Петък, 31 Март 2017

Oracle Academy Day

Oracle Academy Day е ежегодно събитие. В него взимат участие всички университети, членуващи в Oracle Academy.  На снимките по-долу са представени кадри от две поредни срещи по линия на Академията: 29.03.2016 г. (Хотел "Хилтън", гр. София) и 31.03.2017 г. (Кепитъл Форт: гр. София, бул. “Цариградско шосе” 90, зала „Сити”).

 

 

 

Петък, 31 Март 2017