ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ХVI-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 31 ОКТОМВРИ - 1 НОЕМВРИ 2018 г., СОФИЯ, УниБИТ И НБ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТО
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ХVI-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 31 ОКТОМВРИ - 1 НОЕМВРИ 2018 г., СОФИЯ, УниБИТ И НБ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТО
Contact Деница Младенова, телефон за справки: 02 970 85 97, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ежегодното провеждане точно на 1 ноември – Деня на народните будители, на Националната научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” е инициатива, която наред с научните цели за стимулиране на научните изследвания на преподавателите и докторантите от УниБИТ, както и на учени и изследователи от университети и научни институти от страната и чужбина, допринася за утвърждаване на българската идентичност в европейското и в световното културно развитие, поддържа научната комуникация с европейската и световната научна общност.

Темите на докладите и научните съобщения не са ограничени, но е необходимо да бъдат ориентирани в следните научни области:

  • Скрипториуми, репозитари, мрежи на знанието и дигитална култура
  • Културно наследство, креативни и рекреативни индустрии
  • Информационни технологии и икономика на знанието
  • Сигурност, киберсигурност - ХХI век

Заявките за участие в срок до 30. 07. 2018г. може да попълните в бланката тук:

Бланка

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Попълва се: заглавие на доклада (научното съобщение), трите имена на участника (участниците); научна степен; академична длъжност; електронен адрес, институция, към която принадлежи, съответно на български, руски и английски език и резюме с ключови думи (до 4 ключови думи) на български, руски и английски език – Общо до 400 печатни знака с интервалите;

Заявките ще бъдат селектирани от Редакционен съвет

Такса правоучастие: за български участници – 80 лева, за чуждестранни участници – 80 евро (участници от УниБИТ и НБКМ са освободени от таксата правоучастие).

По банков път:

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане: Такса правоучастие в ХVI-та конф. Будители - 2018 г

Работни езицина конференцията: български, руски и английски.

Важни срокове:

  • за изпращане на заявката – 30. 07. 2018г. (бланка за заявката може да попълните тук;)
  • за уведомление за приета или отхвърлена заявка за участие – 10. 09. 2018г.
  • за предаване на окончателния текст на доклада (съобщението) – до 15. 09. 2018г.;
  • за изпращане програмата на конференцията – 25. 10. 2018г.

След приключване на конференцията ще бъде издаден сборник, включващ докладите на участниците.

Location УниБИТ
Изисквания за оформление на приетите доклади

Макет за оформяне на докладите

1. Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат на MS Word:

Заглавие – 14 pt; имена на авторите, данни за авторите, основен текст – 12 pt; библиография – 10 pt; разстояние между редовете 1,15 line; разстояние между абзаците на: заглавието, имената на авторите и резюмето – 10 pt
1. Максималният обем е 10 стандартни страници, като в него се включват заглавието, основния текст, резюмето на български, руски и английски език, бележките и цитираната литература.

Back