проф. д-р Г. П. Димитров

проф. д-р Г. П. Димитров

Електронен бизнес и електронно управление
Електронни административни услуги – сравнителен анализ