Анкетна карта за подобряване на онлайн обучението по време на извънредната епидемична обстановка