Създаване на DB и сървърна обработка на онлайн приложение за управление на семеен бюджет

Създаване на DB и сървърна обработка на онлайн приложение за управление на семеен бюджет

Файлът се зарежда, моля изчакайте!