Потребителско преживяване. Анализ и предложения за подобряване на сайт на туристическа агенция (2013 г.)

Потребителско преживяване. Анализ и предложения за подобряване на сайт на туристическа агенция (2013 г.)

Файлът се зарежда, моля изчакайте!