УЧЕБНИЦИ

Издадени учебници и учебни помагала по учебните програми на ФИН


 

N-

Учебник

Автори

1.

Бази от данни

Георги Петров Димитров

Александра Чавдарова Димова

2.

SQL

Георги Петров Димитров

Александра Чавдарова Димова

3.

ORACLE APEX

Георги Петров Димитров

4.

ASP I част

Георги Петров Димитров

Таня Кирилова Димитрова

5.

ASP II част

Георги Петров Димитров

Таня Кирилова Димитрова

6.

Основи на уеб програмирането

Даниела Иванова Борисова

7.

Програмиране на PHP

Веселин Иванов Христов

8.

JavaScript

Васил Стоянов Тотев

9.

Системи за графичен дизайн

Христо Димитров Христов

10.

Контент мениджмънт системи

Катя Христова Рашева-Йорданова

11.

Многоезична интегрирана среда за разработка на приложения Eclipse

Александър Иванов Шикаланов

Тодор Димитров Балабанов 

12.

Мрежово програмиране

Александър Иванов Шикаланов

13.

Основи на програмирането

Петър Иванов Стойков

Иван Томов Иванов

14.

Процедурно програмиране

Петър Иванов Стойков

Иван Томов Иванов

15.

Обектно ориентирано програмиране

Петър Иванов Стойков

Иван Томов Иванов

16.

Визуални среди за програмиране

Петър Иванов Стойков

Иван Томов Иванов

17.

Структури от данни и алгоритми

Петър Иванов Стойков

Иван Томов Иванов

18.

English For IT

Веселин Петров Чантов

19.

Shortcut към езикова култура

Йорданка Ценкова Захариева

Ана Иванова Лозева

20.

Shortcut към копирайтинга

Йорданка Ценкова Захариева

21.

Компютърни архитектури

Иван Ганчев Гарванов

22.

Компютърни мрежи и комуникации

Николай Тодоров Стоянов

23.

Операционни системи

Петър Иванов Стойков

Иван Томов Иванов

24.

Компютърни информационни технологии

Елена Игнатова Игнатова

25.

Технически основи на комуникационните и ИТ

Атанас Иванов Начев

26.

Мобилни технологии

Иван Ганчев  Гарванов

27.

Електронни системи. Въведение в радиокомуникационните системи

Атанас Иванов Начев

28.

Общосистемно проектиране на АСУ

Атанас Иванов Начев

29.

Администриране на сървъри под Windows

Добри Атанасов Бояджиев

30.

Геоинформационни системи. Част 1 Теоретични аспекти

Катя Христова Рашева-Йорданова

31.

Информационна метрика

Искра Спасова Арсенова

32.

Процеси и системи за информиране

Димитър Грозданов Христозов

Стефка Янкова Толева-Стоименова

33.

Несигурност, сложност и информация: анализ и развитие на несигурна информационна среда. Системен анализ

Стоян Георгиев Денчев

Димитър Грозданов Христозов

34.

Информационен мениджмънт

Стоян Георгиев Денчев

Евгения Петрова Ковачева

Румен Василев Николов

35.

Информационни технологии в публичната администрация

Ирена Йорданова Петева

36.

Методика на научните изследвания. Част 1 Терминосистема

Александра Венкова Куманова

37.

Защита на информацията

Николай Тодоров Стоянов

38.

Технически средства и системи за защита на информацията

Атанас Иванов Начев

39.

Теоретични основи на информатиката

Стефка Янкова Толева-Стоименова

40.

Дискретна математика

Стефка Янкова Толева-Стоименова Светла Николова Бойчева

41.

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Галина Стоянова Панайотова

42.

Математически анализ

Галина Стоянова Панайотова

43.

Математическо моделиране

Галина Стоянова Панайотова

44.

Теория на вероятностите и математическа статистика

Славка Койчева Славова

45.

Статистическа обработка на данни със SPSS

Магдалена Златкова Гарванова

46.

Моделиране на процеси и системи 

Иван Ганчев Гарванов

47.

Приложен софтуер

Иглика Димитрова  Гетова

48.

AutoCAD

Мариана Трифонова Драганова

49.

Логическо програмиране 

Владимир Симов Йоцов

50.

Изкуствен интелект и експертни системи

Владимир Симов Йоцов

51.

Информационни системи

Йоана Илиева Хаджийска

52.

Разработка и управление на софтуерни проекти

Петър Иванов Стойков

Иван Томов Иванов