ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Обща информация

Номер на проекта:       2018-1-БГ01-КА202-047919

Тема на проекта - в оригинал:       IoTNuggets: Internet of Things security nuggets

Тема на проекта - на Български:  Обучение по сигурност на интернет на нещата на хапки

Цели на проекта:          Създаване на цялостно завършение малки образователни модули (хапки), които да подпмагат работещите да развият знанията и уменията си по сигурност на ИоТ

Година на стартиране:          2018

Продължителност:       24 месеца

Програма: Erasmus+ Strategic Partnerships for vocational education and training

 

Институция, координатор на проекта:  УниБИТ

Бюджет на проекта :    291295 euro, За УниБИТ -69264 euro

Участници

 Институция, координатор на проекта:  УниБИТ

Партньори:         •         Knowledge, Innovation and Strategies Management Club, Bulgaria,

•         IDEC – Aintek symvouloi epicheiriseon ypsilis technologias ekpaidefsi anonymi etaireia, Peiraias, Greece

•         The University of Deusto, Spain

•         Dlearn- European Digital Learning Network, Milan, Italy

•         GAIA – Asociacion de industrias de conocimiento y technologia, San Sebastian, Spain

Ръководител на проекта:      УниБИТ

Координатор от УниБИТ:    доц. Евгения Ковачева

Уеб адрес

Очаквайте скоро!

Продължителност на проекта

2018 г.-2020 г.

Обща информация

Оперативна програма : Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси : Технологично развитие и иновации

Наименование на процедура : Разработване на продуктови и производствени иновации

Код на процедура ; № BG16RFOP002-1.005

Наименование на проектно предложение : “ Разработване на NB-IoT мултифункционален сензор

Сключване на договор : 08.2018

Срок на изпълнение : 18 месеца

 

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 012 200.00 лв.
Размер на БФП (в лева):
748 350.00лв.

Участници

Изпълнител - Алтерко Роботикс

Партньор – УниБИТ

Координатор от страна на УниБИТ : Проф. Георги Петров Димитров

Цел на проекта

Проектното предложение цели разработване на иновационен продукт в тематична област „ИКТ и информатика” – безжичен, мултифункционален сензор, който в реално време може да измерва параметри на околната среда като температура, влажност, осветеност, атмосферно налягане, сила на звука, въглероден окис (CO), да управлява безжично чрез инфрачервени (IR) и радио- (RF) сигнали други устройства, да комуникира през мрежата на мобилните оператори по стандарт NB-IoT, да работи без нужда от презареждане или подмяна на батериите над 30 години, а с помощта на малък соларен панел – неограничено във времето.

Създаването на такъв сензор ще позволи измерването и предаването на критични показатели в домашна, обществена, промишлена и селскостопанска среда, включително и от обекти, които са отдалечени и нямат постоянно електрозахранване, без нужда от допълнително оборудване.

 

Разработването на продукта попада основно в обхвата на приоритетни направления „безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление” и „Big Data, Grid and Cloud Technologies”.

Уеб адрес

Очаквайте скоро!

Продължителност на проекта

август 2018 г. - февруари 2020 г.