ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Обща информация

Номер на проекта:       2018-1-БГ01-КА202-047919

Тема на проекта - в оригинал:       IoTNuggets: Internet of Things security nuggets

Тема на проекта - на Български:  Обучение по сигурност на интернет на нещата на хапки

Цели на проекта:          Създаване на цялостно завършение малки образователни модули (хапки), които да подпмагат работещите да развият знанията и уменията си по сигурност на ИоТ

Година на стартиране:          2018

Продължителност:       24 месеца

Програма: Erasmus+ Strategic Partnerships for vocational education and training

 

Институция, координатор на проекта:  УниБИТ

Бюджет на проекта :    291295 euro, За УниБИТ -69264 euro

Участници

 Институция, координатор на проекта:  УниБИТ

Партньори:         •         Knowledge, Innovation and Strategies Management Club, Bulgaria,

•         IDEC – Aintek symvouloi epicheiriseon ypsilis technologias ekpaidefsi anonymi etaireia, Peiraias, Greece

•         The University of Deusto, Spain

•         Dlearn- European Digital Learning Network, Milan, Italy

•         GAIA – Asociacion de industrias de conocimiento y technologia, San Sebastian, Spain

Ръководител на проекта:      УниБИТ

Координатор от УниБИТ:    доц. Евгения Ковачева

Уеб адрес

Очаквайте скоро!

Продължителност на проекта

2018 г.-2020 г.

Обща информация

Проектът е предназначен за засилване на връзките между образованието и ИКТ бизнеса чрез подобряване на системата за професионално обучение по ИКТ в Русия и Казахстан - обучение чрез използване на Европейската квалификационна рамка, изграждане на ефективна система за професионално обучение по ИКТ, създаване на мрежа от центрове за обучение на ИКТ в университети на Русия и Казахстан за налагане на инфраструктура и рамка . По-широка цел е подобряването на качеството на ИКТ специалистите, подготовка чрез изграждане на ефективна система за професионално обучение по ИКТ - образование и засилване на връзките с бизнес средата в Русия и Казахстан.

Дейности на УниБИТ - http://tempus-pictet.unibit.bg

Специфичните цели на проекта :

·         Създаване на електронни квалификационна рамка за Русия и Казахстан

·         Създаване на мрежа от ICT- центрове за обучение в университетите

·         Създаване на нова методология на професионално обучение по ИКТ - обучение

·         Разработване на нови учебни програми за ИКТ квалификации и въвеждането им в практиката на професионалното обучение, предоставяне на учебни материали и учебна среда

·         Развитие на механизми за осигуряване на качество, гарантиращи качеството на професионалното обучение в областта на ИКТ

·         Разпространение на системата на професионално обучение по ИКТ - образование , нова методика , учебни материали и методи сред ИКТ - възпитатели и ИКТ - бизнеса.

Участници

Партньори: 

·         P1 - coordinator    University College Ghent – Hogeschool Gent, Гент, Белгия

·         P2 - Saratov State Technical University named after Gagarin Yu.A, Саратов, Руска Федерация

·         P3 - South Ural State University (National Research University), Челябинск, Руска Федерация

·         P4 - Astrakhan State Technical University, Астрахан, Руска Федерация

·         P5 - Ulyanovsk State Technical University, Уляновск, Руска Федерация

·         P6 - Novosibirsk State University of Economics and Management, Новосибирск, Руска Федерация

·         P7 - SoftLine Trade, Closed Joint-Stock Company, Москва, Руска Федерация

·         P8 - EPAM Systems, Ltd, Саратов, Руска Федерация

·         P9 - Inter-regional public organization "Russian Union of CIOs", Екатерининбург, Руска Федерация

·         P10 - Science and Technology Park “Novosibirsk”, Новосибирск, Руска Федерация

·         P11 - Al-Farabi Kazakh National University, Алмати, Казахстан

·         P12 - East Казахстан State Technical University, Ust-Kamenogorsk, Казахстан

·         P13 - Rudny Industrial Institute, Рудни, Казахстан

·         P14 - West Казахстан Agrarian Technical University, Уралс, Казахстан

·         P15 - Science and Technology Park, Алмати, Казахстан

·         P16 - Alem Research, Limited liability partnership, Алмати, Казахстан

·         P17 - Fundacio Tecnocampus Mataro-Maresme, Матаро, Испания

·         P18 - State University of Library Studies and Inform. Technologies     Sofia    Bulgaria

·         P19 - Fondazione Politecnico di Milano, Милано, Италия

·         P20 - Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki Sindos, Солун, Гърция

·         P21 - Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatii din Rom, Букурещ, Румъния

·         P22 - Karaganda State Technical University, Караганда, Казахстан

Уеб адрес

 

Официален сайт на проекта: http://www.pictet-tempus.sstu.ru

Продължителност на проекта