ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT

ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT

Обща информация

Номер на проекта:       2018-1-BG01-KA203-048023

Тема на проекта - в оригинал:       ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT

Тема на проекта - на Български:  Партньорство за разработване на глобални насоки в ИКТ

Година на стартиране:          2018

Продължителност:       24 месеца

Програма: Strategic Partnerships for higher education 

Институция, координатор на проекта:  Технически университет, София

 

Бюджет на проекта :    202520 euro

Участници

 Партньори:      

         UOWM - University of Western Macedonia, Greece

•         Alexander Innovation Zone S.A., Greece

•         SEERC: Kentro erevnon notioanatolikis evropis astiki mi kerdoskopiki etaireia, Greece

•         University of Cyprus, Cyprus

•         Startup Cyprus, Cyprus

Ръководител на проекта:      УниБИТ

Координатор от УниБИТ:    доц. Боян Жеков

Цел на проекта

Обединяване на висшите учебни заведения, предприемачеството и промишлеността, за да се отговори на нуждите на пазара на труда и на професионалните профили, да се осигурят новаторски решения за несъответствието на уменията и да се насърчат устойчивите бизнес възможности между университетите и труда пазар.

Уеб адрес

Очаквайте скоро!

Продължителност на проекта

2018 г. - 2020 г.