Откриване и класификация на обекти в градски условия от техните радиосенки от GPS сигнали

Откриване и класификация на обекти в градски условия от техните радиосенки от GPS сигнали

Обща информация

Договор № ДФНИ-Т 02/3 от 12.12.2014 г. между: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии и Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката за финансиране на научноизследователски проект по „Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014 г“.

Участници

Ръководител: проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Климент Охридски“,  проф. д.н. Иван Гарванов - УниБИТ

 

Продължителност на проекта

2014-2016 г.