SoC:School on Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship, LLP KA3-ICT Networks, 543221-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3NW

SoC:School on Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship, LLP KA3-ICT Networks, 543221-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3NW

Обща информация

SoC е ИКТ мрежа, която има за цел да изследва нови динамични начини за обучение, което е в хармония с начина, по който съвремените хора мислят, споделят, учат и си сътрудничат, в рамките на различни сектори на образованието, чрез използване на възможностите на средите базирани на облачни изчисления.
SoC се основава на работата на четири тематични работни групи:

·         Група  1: Преход от „земята към облака“

·         Група  2: Иновативен учител

·         Група 3: Интегриране на облачните изчисления и персонализацията във формалното и неформалното образование

·         Група 4: Бъдещи перспективи

Участници

Координатор: Doukas school, Greece

Партньори: 

Мрежата се състои от 57 партньори, повечето от които са лидери в техните образователни сектори. Те представляват 18 европейски страни и включват 10 училища, 21 университети фирми, неправителствени организациинационалните власти, изследователски центрове, асоциации и доставчици на обучение на възрастни.
Управляващият комитет на “School on the Cloud” включва:

 

  • Doukas School (Greece)
  • Innovative Learning Network Ltd. (UK)
  • EUROGEO European Association of Geographers (Belgium)
  • GO! Education of the Flemish Community (Belgium)
  • Ghent University (Belgium)

 

  • Управляващият комитет на “School on the Cloud” включва:

 

·         Doukas School (Greece)

 

·         Innovative Learning Network Ltd. (UK)

 

·         EUROGEO European Association of Geographers (Belgium)

 

·         GO! Education of the Flemish Community (Belgium)

  • Ghent University (Belgium)

 

Продължителност на проекта

2013-2016