PICTET:EQF-based professional ICT training for Russia and Kazakhstan, 543808-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES

PICTET:EQF-based professional ICT training for Russia and Kazakhstan, 543808-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES

Обща информация

Проектът е предназначен за засилване на връзките между образованието и ИКТ бизнеса чрез подобряване на системата за професионално обучение по ИКТ в Русия и Казахстан - обучение чрез използване на Европейската квалификационна рамка, изграждане на ефективна система за професионално обучение по ИКТ, създаване на мрежа от центрове за обучение на ИКТ в университети на Русия и Казахстан за налагане на инфраструктура и рамка . По-широка цел е подобряването на качеството на ИКТ специалистите, подготовка чрез изграждане на ефективна система за професионално обучение по ИКТ - образование и засилване на връзките с бизнес средата в Русия и Казахстан.

Специфичните цели на проекта :

 

 • Създаване на електронни квалификационна рамка за Русия и Казахстан
 • Създаване на мрежа от ICT- центрове за обучение в университетите
 • Създаване на нова методология на професионално обучение по ИКТ - обучение
 • Разработване на нови учебни програми за ИКТ квалификации и въвеждането им в практиката на професионалното обучение, предоставяне на учебни материали и учебна среда
 • Развитие на механизми за осигуряване на качество, гарантиращи качеството на професионалното обучение в областта на ИКТ
 • Разпространение на системата на професионално обучение по ИКТ - образование , нова методика , учебни материали и методи сред ИКТ - възпитатели и И

Участници

Координатор: University College Ghent – Hogeschool Gent, Гент, Белгия

Партньори:

 

 • P1 - coordinator    University College Ghent – Hogeschool Gent, Гент, Белгия
 • P2 - Saratov State Technical University named after Gagarin Yu.A, Саратов, Руска Федерация
 • P3 - South Ural State University (National Research University), Челябинск, Руска Федерация
 • P4 - Astrakhan State Technical University, Астрахан, Руска Федерация
 • P5 - Ulyanovsk State Technical University, Уляновск, Руска Федерация
 • P6 - Novosibirsk State University of Economics and Management, Новосибирск, Руска Федерация
 • P7 - SoftLine Trade, Closed Joint-Stock Company, Москва, Руска Федерация
 • P8 - EPAM Systems, Ltd, Саратов, Руска Федерация
 • P9 - Inter-regional public organization "Russian Union of CIOs", Екатерининбург, Руска Федерация
 • P10 - Science and Technology Park “Novosibirsk”, Новосибирск, Руска Федерация
 • P11 - Al-Farabi Kazakh National University, Алмати, Казахстан
 • P12 - East Казахстан State Technical University, Ust-Kamenogorsk, Казахстан
 • P13 - Rudny Industrial Institute, Рудни, Казахстан
 • P14 - West Казахстан Agrarian Technical University, Уралс, Казахстан
 • P15 - Science and Technology Park, Алмати, Казахстан
 • P16 - Alem Research, Limited liability partnership, Алмати, Казахстан
 • P17 - Fundacio Tecnocampus Mataro-Maresme, Матаро, Испания
 • P18 - State University of Library Studies and Inform. Technologies     Sofia    Bulgaria
 • P19 - Fondazione Politecnico di Milano, Милано, Италия
 • P20 - Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki Sindos, Солун, Гърция
 • P21 - Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatii din Rom, Букурещ, Румъния
 • P22 - Karaganda State Technical University, Караганда, Казахстан

Продължителност на проекта

2013-2016