APInno:Action Project for Innovation, Erasmus+ Project 2014-1-BG01-KA203-001561

APInno:Action Project for Innovation, Erasmus+ Project 2014-1-BG01-KA203-001561

Обща информация

 Целта на проекта APInno е да насърчи сътрудничеството между бизнеса и университетите като един ключов въпрос, за да бъдат насочени чрез разработване на новаторски подход и методология за преподаване на една от концепциите на по-експлоатирани - Иновационен мениджмънт

Концепцията за управление на иновациите все още е ключово предизвикателство. Въпреки, че са предприети сериозни инициативи през последните няколко години, като едно ново семейство на стандарти за управление на иновациите CEN TS 16555, IMP3rove, сертифициране ECQA.

Участници

 Координатор: УниБИТ

 Партньори:

- Академията по иновационен мениджмънт, България;

- ANFI Ventures, Италия;

- TECNALIA, Spain;

- JODA Training, UK;

-  Middlesex University, UK

Уеб адрес

 

Продължителност на проекта

2015- 2016 г.