ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Обща информация

Номер на проекта:       …………..

Тема на проекта - в оригинал:       RedCyberSG – REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs

Тема на проекта - на Български:  Намаляване на разликата в управленските умения за осигуряване на сигурността за малки и средни предприятия

Година на стартиране:          2018

Продължителност:       24 месеца

Програма: Erasmus+ Strategic Partnerships for vocational education and training

Институция, координатор на проекта:  Baltijas Datoru Adademija – BDA –Latvia

Бюджет на проекта :    243756 euro, За УниБИТ - 42570 euro

Участници

 Партньори:        

•         Training 2000 psc, Italy

•         Mugla Sitki Kocman university – Turkey

•         Gazi University –Turkey

•         OTOS E. Mattei – Italy

•         Ventspils Augstskola – Latvia

•         УниБИТ

Ръководител на проекта:      УниБИТ

Координатор от УниБИТ:    доц. Евгения Ковачева

Цел на проекта

Цели на проекта:          Подобряване на управленчески умения по кибер сигурност на работещите в МСП в страните партньори, запозанване със стандартите и опасностите в кибер пространството

Уеб адрес

Очаквайте скоро!

Продължителност на проекта

2018 г. - 2020 г.

Обща информация

Номер на проекта:       2018-1-BG01-KA203-048023

Тема на проекта - в оригинал:       ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT

Тема на проекта - на Български:  Партньорство за разработване на глобални насоки в ИКТ

Година на стартиране:          2018

Продължителност:       24 месеца

Програма: Strategic Partnerships for higher education 

Институция, координатор на проекта:  Технически университет, София

 

Бюджет на проекта :    202520 euro

Участници

 Партньори:      

         UOWM - University of Western Macedonia, Greece

•         Alexander Innovation Zone S.A., Greece

•         SEERC: Kentro erevnon notioanatolikis evropis astiki mi kerdoskopiki etaireia, Greece

•         University of Cyprus, Cyprus

•         Startup Cyprus, Cyprus

Ръководител на проекта:      УниБИТ

Координатор от УниБИТ:    доц. Боян Жеков

Цел на проекта

Обединяване на висшите учебни заведения, предприемачеството и промишлеността, за да се отговори на нуждите на пазара на труда и на професионалните профили, да се осигурят новаторски решения за несъответствието на уменията и да се насърчат устойчивите бизнес възможности между университетите и труда пазар.

Уеб адрес

Очаквайте скоро!

Продължителност на проекта

2018 г. - 2020 г.